بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن بن تن

   Ben10

   85% (380)
   7.9 /10
   محصول آمریکا - 2005 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     %82.8
     %82.8 (28)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %80
     %80 (28)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %79.2
     %79.2 (27)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %85.4
     %85.4 (11)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %52
     %52 (5)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 6
     %78.2
     %78.2 (11)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 7
     %86.6
     %86.6 (6)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 8
     %73.4
     %73.4 (6)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 9
     %100
     %100 (2)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 10
     %80
     %80 (4)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 11
     %46.6
     %46.6 (3)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 12
     %100
     %100 (4)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

    • فصل 1 قسمت 13
     %100
     %100 (6)

     بن تن پسر 10 ساله بازیگوش برای گذراندن تعطیلات به دیدن پدربزرگش می رود. او ساعت جادویی پیدا می کند که می تواند او را به شکل های گوناگون تبدیل کند.

   دیدگاه‌های انیمیشن بن تن