بستن
تاریخچه جستجو

   سریال توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل

   Puppy in My Pocket: Adventures in Pocketville
   88% (19)
   4.4 /10
   محصول ایتالیا - 2010 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %100
     %100 (4)

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2
     %100
     %100 (1)

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %100
     %100 (1)

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %100
     %100 (1)

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %100
     %100 (5)

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10

     «توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور ایتالیا در سال 2010 است. فلو و مجیک به همراه یکدیگر به پاکتویل می روند و ماجراجویی های هیجان انگیز زیادی خلق می کنند. آنها به توله سگ هایی که متعلق به کودکان است، کمک می کنند تا به دنیای واقعی بیایند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10

   دیدگاه‌های انیمیشن توله سگی در جیبم: ماجراجویی در پاکتویل