بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن سیدی می درخشد

   Sadie Sparks

   96% (203)
   7 /10
   کارگردان: ربکا هابز
   محصول ایرلند - 2019 - دوبله شده

    • قسمت 1و2
     %95.8
     %95.8 (19)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

    • قسمت 3و4
     %96.2
     %96.2 (21)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

    • قسمت 5و6
     %100
     %100 (13)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

    • قسمت 7و8
     %100
     %100 (71)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

    • قسمت 9و10
     %100
     %100 (1)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

    • قسمت 11و12
     %100
     %100 (14)

     «سیدی می درخشد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای ایرلند و فرانسه در سال 2019 است. داستان این انیمیشن درباره دختری نوجوان به نام سیدی است که توسط خرگوشی جادویی برای تبدیل شدن به یک جادوگر، آموزش داده می شود. آنها در کنار یکدیگر جادوهای شگفت انگیزی خلق می کنند.

   سایر عوامل انیمیشن سیدی می درخشد

   دیدگاه‌های انیمیشن سیدی می درخشد