بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن گربه کلاه به سر

   !The Cat in the Hat Knows a Lot About That

   88% (13)
   6.4 /10
   کارگردان: تونی کالینگوود
   محصول کانادا - 2010 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %100
     %100 (2)

     «گربه کلاه به سر» به معنای واقعی کلمه دربارۀ همه چیز بسیار می داند. گربه کلاه به سر با کمک ماهی، چیز 1و چیز 2 به بچه ها دربارۀ خیلی چیزها از طریق آواز و بازی آموزش می دهد.

    • قسمت 2
     %100
     %100 (1)

     «گربه کلاه به سر» به معنای واقعی کلمه دربارۀ همه چیز بسیار می داند. گربه کلاه به سر با کمک ماهی، چیز 1و چیز 2 به بچه ها دربارۀ خیلی چیزها از طریق آواز و بازی آموزش می دهد.

    • قسمت 3
     %100
     %100 (1)

     «گربه کلاه به سر» به معنای واقعی کلمه دربارۀ همه چیز بسیار می داند. گربه کلاه به سر با کمک ماهی، چیز 1و چیز 2 به بچه ها دربارۀ خیلی چیزها از طریق آواز و بازی آموزش می دهد.

    • قسمت 4
     %100
     %100 (1)

     «گربه کلاه به سر» به معنای واقعی کلمه دربارۀ همه چیز بسیار می داند. گربه کلاه به سر با کمک ماهی، چیز 1و چیز 2 به بچه ها دربارۀ خیلی چیزها از طریق آواز و بازی آموزش می دهد.

    • قسمت 5
     %73.4
     %73.4 (3)

     «گربه کلاه به سر» به معنای واقعی کلمه دربارۀ همه چیز بسیار می داند. گربه کلاه به سر با کمک ماهی، چیز 1و چیز 2 به بچه ها دربارۀ خیلی چیزها از طریق آواز و بازی آموزش می دهد.

   سایر عوامل انیمیشن گربه کلاه به سر

   دیدگاه‌های انیمیشن گربه کلاه به سر