بستن
تاریخچه جستجو
   کارتون گیسوکمند- فصل 1 قسمت 1
   گیسوکمند / قسمت اول

   گیسوکمند- فصل 1 قسمت 1

   Tangled S01E01
   90% (3995)
   21 دقیقه - اکشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 2017 - دوبله شده - کیفیت HD

    • فصل 1 قسمت 1
     %89.4
     %89.4 (3,995)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2
     %90.6
     %90.6 (1,797)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3
     %95.2
     %95.2 (5,647)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4
     %93.4
     %93.4 (1,122)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5
     %93.4
     %93.4 (1,624)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6
     %93.4
     %93.4 (1,311)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7
     %94.6
     %94.6 (1,262)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8
     %94.2
     %94.2 (1,178)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9
     %94
     %94 (1,144)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10
     %93.8
     %93.8 (1,078)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11
     %94
     %94 (1,036)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12
     %92.6
     %92.6 (1,247)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13
     %94
     %94 (1,048)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14
     %94
     %94 (962)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15
     %92.8
     %92.8 (728)

     حالا که او از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد..

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16
     %94.2
     %94.2 (561)

     پادشاه و ملکه برای سالگردشان کورونا را ترک می کنند و به کوه می روند و راپونزل را به رهبری پادشاهی قرار می دهند. و حالا او باید تصمیمی بگیرد به حرف دلش گوش کند یا به حرف مشاورانش...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • فصل 1 قسمت 17
     %93.6
     %93.6 (591)

     فجایع بعد از اتفاقات بزرگی که رخ داده، اعتماد به نفش راپونزل به شدت متزلزل شده و او برای برگشتن اعتماد بنفسش شروع به ....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • فصل 1 قسمت 18
     %93.8
     %93.8 (653)

     گریفون پتسفورد در حال آمدن به کرونا است، زیرا پادشاه فردریک پیشنهاد مشارکت میان دو ملت را برای حفظ صلح به او داده است.قرار است یک مهمانی خوشامدگویی برای او برپا شود و....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • فصل 1 قسمت 19
     %94
     %94 (901)

     هنگامی که راپونزل یک پیغام مرموز که از طرف واریان رسیده است را بررسی می کند، متوجه می شود باید خودش را از گروهی که به دنبالش هستند مخفی کند و...

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • فصل 1 قسمت 20
     %94.2
     %94.2 (1,050)

     راپونزل بسیار ناراحت می شود وقتی که متوجه می شود پدرش در مورد سنگهای سیاه دروغ گفته است و...

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • فصل 1 قسمت 21
     %92.2
     %92.2 (3,505)

     شاهزاده راپونزل از طرف افرادی تهدید می شود، پادشاه فردریک برای ایمنی دخترش برنامه های خاصی انجام داده تا...

     دانلود فصل 1 قسمت 21

   دیدگاه‌های انیمیشن گیسوکمند- فصل 1 قسمت 1