بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن فینیاس و فرب

   فینیس و فرب - دردسر بزرگ
   93%
   8.0/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   فینیز و فرب: پروژه تند و فرز
   94%
   8.4/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   فینیس و فرب در جشن زمستانی
   93%
   8.0/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   فینیاس و فرب: کندیس علیه کهکشان
   90%
   7.2/10

   2020 - آمریکا - چندزبانه