بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن اوگی و سوسک ها: نسل بعد

   انیمیشن اوگی و سوسک ها: نسل بعد

   Oggy and the Cockroaches: Next Generation

   92% (393)
   6.3 /10
   کارگردان: خلیل بن نعمان
   محصول فرانسه - 2022 - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %84.2
     %84.2 (61)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %90.8
     %90.8 (26)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %97.2
     %97.2 (28)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %90.8
     %90.8 (26)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 11
     %94.4
     %94.4 (29)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 13
     %94
     %94 (67)

     «اوگی و سوسک ها: نسل بعد»، محصول نتفلیکس انیمیشن، درباره گربه بانمکی به نام اوگی و فیل بازیگوشی به نام پیا است که به ماجراجویی های خنده دار و شاد می روند. سه سوسک در این مسیر همراه آن ها هستند که مدام ذوق این دو نفر را خراب می کنند.

   سایر عوامل انیمیشن اوگی و سوسک ها: نسل بعد

   دیدگاه‌های انیمیشن اوگی و سوسک ها: نسل بعد