بستن
تاریخچه جستجو

   ‌سریال‌ کارتون های ابرقهرمانی

   پاور بردز
   87%
   7.9/10

   2020 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   مبارزین خیابانی
   83%
   7.5/10

   1995 - ژاپن - دوبله شده

   روان نما
   93%
   8.0/10

   2012 - ژاپن

   سامورایی جک
   81%
   8.9/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   جین پا برهنه
   79%
   8.0/10

   1983 - ژاپن - دوبله شده

   کاگستر قفس حشرات
   88%
   6.2/10

   2020 - ژاپن - دوبله شده

   گروه اتم
   81%
   7.0/10

   2005 - فرانسه - آمریکا - دوبله شده

   مردعنکبوتی نهایی
   86%

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   استرچ آرمسترانگ و جنگجویان فلکس
   83%
   6.4/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : شجاعت و شهامت
   87%

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی
   82%
   7.1/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن
   84%
   7.9/10

   1992 - آمریکا - دوبله شده

   اسپایدرمن
   81%
   6.8/10

   2003 - آمریکا - دوبله شده

   چهار شگفت انگیز
   79%
   7.1/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده