بستن
تاریخچه جستجو

   کارتون های ابرقهرمانی

   مرد عنکبوتی
   87%
   6.1/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   اسپایدی و دوستان شگفت انگیزش
   83%
   6.8/10

   2021 - آمریکا - دوبله شده

   نیروی پادشاهی
   78%
   7.4/10

   2019 - کانادا - دوبله شده

   کاپیتان زیرشلواری
   94%
   6.2/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   در آرزوی پرواز
   74%
   6.3/10

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   لاک پشت های نینجا: کشف راز اوز
   70%
   6.0/10

   1991 - آمریکا - هنگ کنگ - دوبله شده

   افسانه ای ها
   80%
   6.8/10

   2017 - فرانسه - دوبله شده

   پاور بردز
   100%
   7.9/10

   2020 - آمریکا - انگلیس - دوبله شده

   ماجراجویی در شانگهای
   88%
   7.5/10

   2021 - آمریکا - فرانسه - دوبله شده

   نارنیا شاهزاده کاسپین
   78%
   6.5/10

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   ناخدا دندان خنجری
   80%
   5.9/10

   2019 - نروژ - دوبله شده

   مبارزین خیابانی
   100%
   7.5/10

   1995 - ژاپن - دوبله شده

   سامورایی جک
   74%
   8.9/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   جین پا برهنه
   100%
   8.0/10

   1983 - ژاپن - دوبله شده

   کاگستر قفس حشرات
   85%
   6.2/10

   2020 - ژاپن - دوبله شده

   گروه اتم
   7.0/10

   2005 - فرانسه - آمریکا - دوبله شده

   بتمن در مقابل لاک پشت های نینجا
   92%
   7.1/10

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   حکومت سوپرمن ها
   89%
   6.8/10

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   مرگ سوپرمن
   70%
   7.4/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : گاتهام با چراغ گاز
   83%
   6.7/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن نینجا
   83%
   5.6/10

   2018 - ژاپن - دوبله شده

   بتمن و هارلی کویین
   100%
   5.9/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   لیگ عدالت در تاریکی
   89%
   7.1/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   شوخی با بتمن
   60%
   6.4/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجویان عدالت - خروج از زمان
   85%
   7.7/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجویان عدالت - تاکسی فضایی
   83%
   7.4/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   رایگان
   جنگجویان عدالت - دو روی خوب و بد
   100%
   7.6/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : بازگشت مبارزان
   76%
   6.8/10

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن - کینه جو
   87%

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   لیگ عدالت : خدایان و هیولاها
   100%
   7.0/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن - غریزه حیوانی
   85%
   5.8/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن علیه رابین
   60%
   7.1/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن و مرد خفاشی
   78%
   7.3/10

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   سوپرمن : پسر قرمز
   78%
   6.4/10

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   شگفت انگیزان 2
   79%
   7.6/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   شگفت انگیزان
   75%
   8.0/10

   2004 - آمریکا - دوبله شده

   نبرد سوپر قهرمانان
   60%
   7.1/10

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   اردک شنل سیاه
   100%
   7.6/10

   1991 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی : به درون دنیای عنکبوتی
   89%
   8.4/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده