بستن
تاریخچه جستجو

   آپارات کودک ابرقهرمانی

   مبارزین خیابانی
   83%
   7.7/10

   1995 - ژاپن - دوبله شده

   روان نما
   93%
   8.0/10

   2012 - ژاپن

   سامورایی جک
   81%
   8.8/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   جین پا برهنه
   79%
   8.0/10

   1983 - ژاپن - دوبله شده

   کاگستر قفس حشرات
   88%
   6.1/10

   2020 - ژاپن - دوبله شده

   گروه اتم
   80%
   6.9/10

   2005 - فرانسه - آمریکا - دوبله شده

   بتمن در مقابل لاک پشت های نینجا
   91%
   7.1/10

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   حکومت سوپرمن ها
   90%
   6.8/10

   2019 - آمریکا - دوبله شده

   مرگ سوپرمن
   88%
   7.4/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : گاتهام با چراغ گاز
   83%
   6.7/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن نینجا
   89%
   5.6/10

   2018 - ژاپن - دوبله شده

   بتمن و هارلی کویین
   89%
   5.9/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   لیگ عدالت در تاریکی
   89%
   7.1/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   شوخی با بتمن
   85%
   6.4/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجویان عدالت - خروج از زمان
   87%
   7.7/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجویان عدالت - تاکسی فضایی
   86%
   7.3/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   جنگجویان عدالت - دو روی خوب و بد
   87%
   7.6/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : بازگشت مبارزان
   85%
   6.8/10

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن - کینه جو
   89%

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   لیگ عدالت : خدایان و هیولاها
   81%
   7.0/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن - غریزه حیوانی
   90%
   5.8/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن علیه رابین
   89%
   7.1/10

   2015 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن و مرد خفاشی
   83%
   7.3/10

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   سوپرمن : پسر قرمز
   80%
   6.3/10

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   شگفت انگیزان 2
   91%
   7.6/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   شگفت انگیزان
   91%
   8.0/10

   2004 - آمریکا - دوبله شده

   نبرد سوپر قهرمانان
   86%
   7.1/10

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   اردک شنل سیاه
   87%
   7.6/10

   1991 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی : به درون دنیای عنکبوتی
   95%
   8.4/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن و آقای فریز
   84%
   7.2/10

   1998 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی
   87%
   8.1/10

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   لگو لیگ عدالت : فروپاشی گاتهام
   91%
   6.0/10

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   لگو لیگ عدالت : برخورد کیهانی
   91%
   6.4/10

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   لگو بتمن : ابرقهرمان ها متحد شوید
   91%
   6.5/10

   2013 - آمریکا - دوبله شده

   چیکو بون بون و تعطیلات بلاندربری
   85%
   4.6/10

   2020 - آمریکا - چندزبانه

   مردعنکبوتی نهایی
   85%

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   استرچ آرمسترانگ و جنگجویان فلکس
   83%
   6.5/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده

   بتمن : شجاعت و شهامت
   87%

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   مرد عنکبوتی
   82%
   7.2/10

   2017 - آمریکا - دوبله شده