بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن مبارزین خیابانی
   رایگان

   انیمیشن مبارزین خیابانی

   Street Fighter

   7.5 /10
   محصول ژاپن - 1995 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان

     یک سازمان زیر زمینی از طریق مواد بر جهان سلطه دارد. رییس این سازمان برای افزایش قدرت خود یک مبارزه خیابانی را ترتیب می دهد و هدفش از این کار پیدا کردن استادان مبارزه است…

    • قسمت 2
     رایگان

     یک سازمان زیر زمینی از طریق مواد مخدر بر جهان سلطه دارد. رییس این سازمان برای افزایش قدرت خود یک مبارزه خیابانی را ترتیب می دهد و هدفش از این کار پیدا کردن استادان مبارزه است…

    • قسمت 3
     رایگان

     یک سازمان زیر زمینی از طریق مواد مخدر بر جهان سلطه دارد. رییس این سازمان برای افزایش قدرت خود یک مبارزه خیابانی را ترتیب می دهد و هدفش از این کار پیدا کردن استادان مبارزه است…

    • قسمت 4
     رایگان

     یک سازمان زیر زمینی از طریق مواد مخدر بر جهان سلطه دارد. رییس این سازمان برای افزایش قدرت خود یک مبارزه خیابانی را ترتیب می دهد و هدفش از این کار پیدا کردن استادان مبارزه است…

   دیدگاه‌های انیمیشن مبارزین خیابانی