بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن حدس بزن چقدر دوستت دارم: ماجراهای خرگوش فندقی کوچیکه

   انیمیشن حدس بزن چقدر دوستت دارم: ماجراهای خرگوش فندقی کوچیکه

   Guess How Much I Love You: The Adventures of Little Nutbrown Hare

   100% (43)
   8.2 /10
   کارگردان: استیو مولتزن
   محصول آمریکا - 2012 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • خرگوش فندقی کوچیکه و دوستانش برای پیدا کردن گنج به چمنزار می روند و انواع چیزاهای قیمتی بی نظیر مانند گل، پر، سیب و پوسته تخم مرغ را جمع می کنند. اما در کیسه برگی خرگوش فندقی کوچیکه سوراخی وجود دارد و او مجموعه ارزشمندش را در طول راه از دست می دهد. خوشبختانه خرگوش فندقی بزرگه زیاد دور نیست و گنج از دست رفته را جمع کرده و با دنبال کردن آن ها، پسرش را پیدا می کند.

    • خرگوش فندقی کوچیکه می بیند که تخم آبی پرنده به سه جوجه پرنده خوشحال و بازیگوش تبدیل می شود. در حالی که مجذوب و شیفته این جوجه ها شده، هر روز به آنها سر می زند و حتی به آنها کمک می کند تا آواز، بازی و پرواز یاد بگیرند. اما وقتی تابستان بیاید و آنها آماده پرواز بوده و مشغول ساخت لانه هایشان باشند، او چه احساسی خواهد داشت؟

    • چمنزار تابستانه، خانه بسیاری از گنجینه های شگفت انگیز طبیعت است. هنگامی که خرگوش فندقی کوچیکه، یک پروانه آبی زیبا پیدا می کند، او و موش صحرایی کوچک به دنبال گنجینه های آبی دیگر می روند تا به خرگوش فندقی بزرگه نشان بدهند، از جمله زغال اخته، ناقوس آبی و حتی پوسته های تخم مرغ آبی. در همین حال، خرگوش فندقی بزرگه بزرگترین گنجینه آبی را از بین همه آنها کشف کرده است. آن گنجینه چه چیزی می تواند باشد؟

    • در یک صبح تابستان، خرگوش فندقی کوچیکه زودتر از طلوع خورشید بیدار می شود. خرگوش فندقی بزرگه، او را به بیرون می فرستد تا دوستانش را برای صبحانه دعوت کند و بتواند کمی بیشتر استراحت کند. در طول راه، خرگوش فندقی کوچیکه می فهمد که خانه های همه دوستانش چقدر زیبا و متفاوت هستند. آیا خرگوش فندقی کوچیکه هنوز هم مانند قبل خانه خودشان را دوست خواهد داشت؟

    • یک روز صبح در اوایل بهار، خرگوش فندقی کوچیکه وقتی از خواب بیدار می شود، بوی لذتبخشی را استشمام می کند که تمام فضا را پر کرده است. او و موش صحرایی کوچک سراسر چمنزار، جنگل ها و کنار رودخانه را جستجو می کنند تا منبع بوی شگفت انگیز را پیدا کنند. آنها انواع رایحه های جدید و غیرمنتظره بهار را کشف می کنند - شیرین، دل انگیز و تازه، اما آیا آنها عطر مورد نظرشان را پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

    • در یک شب بهار، خرگوش فندقی کوچیکه و موش صحرایی کوچک پیش جغد سفید کوچک می روند تا از شنیدن داستان ماجراجویی و گنجینه او لذت ببرند. آن ها با الهام گرفتن از داستان او، تلاش می کنند تا ویژه ترین گنجینه یعنی یک ستاره براق را لمس کنند. آنها بالاتر و بالاتر می روند، اما ستاره های زیبا دور از دسترس به نظر می رسند. آیا آنها راهی برای رسیدن به آرزوی خود پیدا می کنند؟

   بازیگران انیمیشن حدس بزن چقدر دوستت دارم: ماجراهای خرگوش فندقی کوچیکه

   سایر عوامل انیمیشن حدس بزن چقدر دوستت دارم: ماجراهای خرگوش فندقی کوچیکه

   دیدگاه‌های انیمیشن حدس بزن چقدر دوستت دارم: ماجراهای خرگوش فندقی کوچیکه

   • u
    Nasser ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب بود