بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن گوسفند زبل

   بره زبل: مزاحم
   84%
   7.2/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   بره ناقلا
   81%
   8.2/10

   2007 - انگلیس - دوبله شده

   گوسفند زبل : پسر بد
   83%
   7.3/10

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   گوسفند زبل 2 : فارماگدون
   89%
   6.8/10

   2019 - انگلیس - فرانسه

   گوسفند زبل
   80%
   8.0/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده