بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن سونیک

   عملیات روز نابودی
   86%
   8.3/10

   1994 - آمریکا - دوبله شده

   عملیات روز نابودی
   سونیک - دوست یا دشمن
   87%
   5.4/10

   1999 - آمریکا - دوبله شده

   سونیک - دوست یا دشمن
   سونیک سنگی
   84%
   6.3/10

   1993 - آمریکا - دوبله شده

   سونیک سنگی
   سونیک خارپشت
   85%
   7.1/10

   1993 - آمریکا - دوبله شده

   سونیک خارپشت