بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن مبارزه با پرندگان خشمگین

   داستان های خوکی
   83%
   7.4/10

   2014 - فنلاند

   پرندگان خشمگین استلا
   رایگان
   80%

   2014 - فنلاند - دوبله شده

   رایگان
   پرندگان خشمگین: کارگاه خلاقیت
   78%

   2019 - فنلاند

   پرندگان خشمگین: آبی ها
   83%
   6.2/10

   2017 - فنلاند - کانادا

   پرندگان خشمگین: داستان های تیرکمون سنگی
   81%

   2020 - فنلاند

   پرندگان خشمگین
   82%
   6.2/10

   2013 - انگلیس - دوبله شده

   پرندگان خشمگین
   92%
   6.3/10

   2016 - آمریکا - دوبله شده

   پرندگان خشمگین 2
   96%
   6.4/10

   2019 - آمریکا - فنلاند - دوبله شده

   مبارزه با پرندگان خشمگین
   75%

   1393 - ایران