بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن شرک

   شرک 2
   82%
   7.2/10

   2004 - آمریکا - دوبله شده

   شرک 2
   شرک 3
   82%
   6.1/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   شرک 3
   شرک ۴
   86%
   6.3/10

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   شرک ۴
   شرک
   82%
   7.9/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   شرک
   شرک در کریسمس
   81%
   6.4/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   شرک در کریسمس