بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل ۱ قسمت ۱
     %85.6
     %85.6 (590)

     تیم سونیک، تیم رُز و تیم دارک با هم به مسابقه اتومبیل رانی می روند. مثل همیشه دکتر اگمن شرور نقشه هایی دارد. آیا تیم ها موفق می شوند دست او را بخوانند یا اینکه در تله او گرفتار خواهند شد؟

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %88.6
     %88.6 (813)

     تیم دارک دربرابر تیم سونیک قرار گرفته است. هر کدام سعی دارند از دیگری پیشی بگیرند. تا خط پایان چیزی نمانده و فقط یک تیم است که می تواند به پیروزی برسد.