بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن سی سی
   رایگان

   انیمیشن سی سی

   Sissi: The Young Empress

   6.8 /10
   کارگردان: اورلاندو کورادی
   محصول ایتالیا - 2015 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 2
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 3
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 4
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 5
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 6
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 7
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 8
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 9
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 10
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 11
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 12
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 13
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 14
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 15
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 16
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 17
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

    • قسمت 18
     رایگان

     داستان مجموعه انیمیشنی «سی سی»، درباره دختر شادی به نام الیزابت است که در باواریا زندگی می کند، عاشق خانواده و حیواناتش است و روحی پر شور دارد.

   دیدگاه‌های انیمیشن سی سی