بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن داینوفروز
   رایگان

   انیمیشن داینوفروز

   Dinofroz

   کارگردان: اورلاندو کورادی
   محصول ایتالیا - 2011 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان

     چهار دوست به گذشته می روند...

    • فصل 1 قسمت 2
     رایگان

     داینوفروز باید زمین را از دست اژدها نجات دهد...

    • فصل 1 قسمت 3
     رایگان

     داینوفروز برای نجات آینده، باید در گذشته بجنگد...

    • فصل 1 قسمت 4
     رایگان

     تام از داینوفروز در مقابل اژدهایان خون آشام محافظت می کند...

    • فصل 1 قسمت 5
     رایگان

     داینوفروز توانایی جدیدی به دست می آورد...

    • فصل 1 قسمت 6
     رایگان

     در گذشته، بچه ها باید با دشمنان وحشتناک جدیدی رو به رو شوند و داینوفروز نمی تواند به آسانی در برابر آن ها ایستادگی کند. اما برای اولین بار، به نظر می رسد اژدها برنده است.

    • فصل 1 قسمت 7
     رایگان

     جنگی مهیب بین اژدهایان و دایناسورها شکل می گیرد.

    • فصل 1 قسمت 8
     رایگان

     گلادیوس و جنگندگانش از معبد شوم محافظت می کنند.

    • فصل 1 قسمت 9
     رایگان

     داینوفروز ها باید مسیر خود را به سمت خلیج فسیل پیدا کنند.

    • فصل 1 قسمت 10
     رایگان

     نکرون تلاش می کند تا پیش گویی آشکار شده را مخفی کند.

    • فصل 1 قسمت 11
     رایگان

     جان در یک سیرک زندگی می کند و اسمیلدون نیز زندگی اش را به خظر می اندازد.

    • فصل 1 قسمت 12
     رایگان

     تام به پدرش فکر می کند و شامان نیز حکاکی ها را رمزگشایی می کند.

    • فصل 1 قسمت 13
     رایگان

     درحالیکه تام استاد می شود، اسمیلدون، تریسراکس و ترودیت باید به آرنای گیزر برسند.

    • فصل 1 قسمت 14
     رایگان

     ماموت در حال انتظار برای داینوفروز است.

    • فصل 1 قسمت 15
     رایگان

     نکرون می خواهد بفهمد دروازه زمان کجا واقع شده است.

    • فصل 1 قسمت 16
     رایگان

     داینوفروز از سرزمین اژدها عبور می کند...

    • فصل 1 قسمت 17
     رایگان

     تام سعی می کند پیام پدرش را رمزگشایی کند...

    • فصل 1 قسمت 18
     رایگان

     ژنرال ولاد و کبراکس مانع از رسیدن داینوفروز به راکفروز بعدی می شوند...

    • فصل 1 قسمت 19
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 20
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 21
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 22
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 23
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 24
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 25
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

    • فصل 1 قسمت 26
     رایگان

     «داینوفروز»، انیمیشنی سریالی در ژانر ماجراجویی و محصول سال 2011 کشور ایتالیاست. این مجموعه انیمیشن جذاب، ماجراهای تام 12 ساله و دوستانش را به تصویر می کشد که پس از انجام یک بازی، به دنیایی منتقل می شوند که می توانند با استفاده از سنگ هایی جادویی، به دایناسور تبدیل شوند!

   بازیگران انیمیشن داینوفروز

   سایر عوامل انیمیشن داینوفروز

   دیدگاه‌های انیمیشن داینوفروز