بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن تاریخچه گامبال
   رایگان

   انیمیشن تاریخچه گامبال

   The Gumball Chronicles

   92% (233)
   7.5 /10
   کارگردان: ریچارد اورال
   محصول انگلیس - 2020 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %92
     %92 (20)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 2
     رایگان
     %93.4
     %93.4 (12)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 3
     رایگان
     %84
     %84 (10)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 4
     رایگان
     %92.8
     %92.8 (11)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 5
     رایگان
     %91.2
     %91.2 (9)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 6
     رایگان
     %90
     %90 (8)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 7
     رایگان
     %100
     %100 (8)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

    • قسمت 8
     رایگان
     %95
     %95 (80)

     یک گربه دوازده ساله به نام گامبال واترسون در المور اقامت می کند و علاقه عجیبی دارد تا خودش و دوست صمیمی اش را که یک ماهی به نام داروین است به دردسر بیندازد.

   سایر عوامل انیمیشن تاریخچه گامبال

   دیدگاه‌های انیمیشن تاریخچه گامبال