بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن قدرتمندان
   رایگان

   انیمیشن قدرتمندان

   The Mighty Ones

   92% (692)
   7 /10
   کارگردان: کاردر شولین - بن بوری
   محصول آمریکا - 2020 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %91.4
     %91.4 (207)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 2
     رایگان
     %84.8
     %84.8 (37)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 3
     رایگان
     %89
     %89 (29)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 4
     رایگان
     %100
     %100 (19)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 5
     رایگان
     %97
     %97 (26)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 6
     رایگان
     %92.4
     %92.4 (21)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 7
     رایگان
     %84
     %84 (20)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

    • فصل 1 قسمت 8
     رایگان
     %88
     %88 (20)

     سریال انیمیشنی قدرتمندان به کارگردانی گرگ میلر و بن بری در سال 2020 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. ماجراهای خنده دار گروهی از موجودات: یک شاخه ، یک سنگریزه ، یک برگ و یک توت فرنگی که در یک حیاط خلوت زندگی می کنند و متعلق به سه نفر از انسانهای بی نظم هستند.

   سایر عوامل انیمیشن قدرتمندان

   دیدگاه‌های انیمیشن قدرتمندان

  • ;