بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره
   رایگان

   انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره

   The Boss Baby: Back in the Crib

   90% (607)
   کارگردان: مت انگاستروم
   محصول آمریکا - 2022 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %91.2
     %91.2 (54)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 2
     رایگان
     %91
     %91 (44)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 3
     رایگان
     %93.4
     %93.4 (36)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 4
     رایگان
     %75.2
     %75.2 (29)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 5
     رایگان
     %87.2
     %87.2 (25)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 6
     رایگان
     %93
     %93 (23)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 7
     رایگان
     %89.6
     %89.6 (23)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 8
     رایگان
     %92.8
     %92.8 (22)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 9
     رایگان
     %91.4
     %91.4 (28)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 10
     رایگان
     %91.6
     %91.6 (19)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 11
     رایگان
     %90.8
     %90.8 (26)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

    • قسمت 12
     رایگان
     %94.4
     %94.4 (99)

     برای تد تمپلتون که انسان بالغی شده و در یک شرکت کار می کند، پاپوش دوخته اند. او برای آنکه بتواند مخفیانه زندگی کند، دوباره به «بچه رئیس» رو می آورد و برادرش تیم، نقش یکی از فرزندانش را بازی می کند.

   سایر عوامل انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره

   دیدگاه‌های انیمیشن بچه رئیس: بازگشت به گهواره

   • u
    ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بهترین برنامه

   • u
    ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی خوب بود

   • u
    ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    دوسش دارم❤

   • u
    ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود 🥺🥺🥺🥺