بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن دایناسور عظیم

   انیمیشن دایناسور عظیم

   Gigantosaurus

   90% (931)
   6.7 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: اولیویه للاردوکس
   محصول آمریکا - 2019 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1و2
     %85.2
     %85.2 (113)

     چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • فصل 1 قسمت 3و4
     %83.2
     %83.2 (91)

     چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • فصل 1 قسمت 5و6
     %85
     %85 (303)

     چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • وقتی بیل در خوردن گل های کمیاب باتلاق زیاده روی می کند، ناخواسته باعث تغییر اکوسیستم کریتاشیا می شود. دیلو سر به سر دایناسورها می گذارد.

    • وقتی بیل در خوردن گل های کمیاب باتلاق زیاده روی می کند، ناخواسته باعث تغییر اکوسیستم کریتاشیا می شود. دیلو سر به سر دایناسورها می گذارد.

    • مازو و دوستانش نقشه ستاره ها را می کشند. وقتی دایناسورها در بیابان گم می شوند، مهارت تاینی در هنر محک می خورد.

    • مازو و دوستانش نقشه ستاره ها را می کشند. وقتی دایناسورها در بیابان گم می شوند، مهارت تاینی در هنر محک می خورد.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • وقتی همه گیگانتو را به خاطر آسیب زدن به دریاچه سرزنش می کنند، دایناسورها سعی دارند بی گناهی او را اثبات کنند. راکی می خواهد مثل گیگانتو غرش کند به همین خاطر سعی دارد غرش او را در یک نارگیل حبس کند.

    • وقتی همه گیگانتو را به خاطر آسیب زدن به دریاچه سرزنش می کنند، دایناسورها سعی دارند بی گناهی او را اثبات کنند. راکی می خواهد مثل گیگانتو غرش کند به همین خاطر سعی دارد غرش او را در یک نارگیل حبس کند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • راکی که رهبر بازی شده جوگیر می شود. تاینی به تری کمک می کند ذوق هنری اش را کشف کند.

    • راکی که رهبر بازی شده جوگیر می شود. تاینی به تری کمک می کند ذوق هنری اش را کشف کند.

    • بیل مسئولیت دارد گیگانتو را به جشن تولد راکی دعوت کند. تاینی به یک نهال وابسته می شود و وقتی نهال آماده کاشتن می شود حاضر نیست دست از آن بکشد.

    • بیل مسئولیت دارد گیگانتو را به جشن تولد راکی دعوت کند. تاینی به یک نهال وابسته می شود و وقتی نهال آماده کاشتن می شود حاضر نیست دست از آن بکشد.

    • راکی دمی به قدرتمندی دم گیگانتو می خواهد اما قدرت زیاد مسئولیت زیادی هم در پی دارد. بیل متوجه می شود که «گرگ گریان» به او اجازه می دهد از انجام دادن کارهایی که دوست ندارد سر باز زند.

    • راکی دمی به قدرتمندی دم گیگانتو می خواهد اما قدرت زیاد مسئولیت زیادی هم در پی دارد. بیل متوجه می شود که «گرگ گریان» به او اجازه می دهد از انجام دادن کارهایی که دوست ندارد سر باز زند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • وقتی روگو می خواهد همه نارگیل های کریتاشیا را جمع کند، بیل تصمیم می گیرد آن ها را پس بگیرد. تاینی و توتور متوجه می شوند شباهت زیادی به هم دارند.

    • وقتی روگو می خواهد همه نارگیل های کریتاشیا را جمع کند، بیل تصمیم می گیرد آن ها را پس بگیرد. تاینی و توتور متوجه می شوند شباهت زیادی به هم دارند.

    • مازو و راکی باید با کمک هم تاینی و بیل را از چنگ ترمینوناتور نجات دهند. بیل و مارش در طوفان از دوستان خود جدا می افتند و برای رسیدن به خانه باید با ترس های خود روبرو شوند.

    • مازو و راکی باید با کمک هم تاینی و بیل را از چنگ ترمینوناتور نجات دهند. بیل و مارش در طوفان از دوستان خود جدا می افتند و برای رسیدن به خانه باید با ترس های خود روبرو شوند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • وقتی مازو و کرار در یک گودال قیر می افتند و به هم می چسبند، مازو دنیا را از دریچه چشم کرار می بیند و او را بهتر درک می کند. راکی امیدوار است بتواند برای دیدن نورهای زمستانی در آسمان شب جای مناسبی پیدا کند.

    • وقتی مازو و کرار در یک گودال قیر می افتند و به هم می چسبند، مازو دنیا را از دریچه چشم کرار می بیند و او را بهتر درک می کند. راکی امیدوار است بتواند برای دیدن نورهای زمستانی در آسمان شب جای مناسبی پیدا کند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

    • چهار دایناسور کوچولو که می خواهند به دنبال کاوش و جستجو درباره راز بزرگترین و سرسخت ترین دایناسور دنیا بروند، پا به مسیری پر ماجرا می گذارند.

   سایر عوامل انیمیشن دایناسور عظیم

   دیدگاه‌های انیمیشن دایناسور عظیم