بستن
تاریخچه جستجو

   دایناسور عظیم

   Gigantosaurus
   86% (821)
   7.1 /10
   محصول آمریکا - 2019 - دوبله شده

    • قسمت 1و2
     %80.4
     %80.4 (102)

     4 دایناسور کوچولو به نام های : مازو دوست داشتنی ، ریز بازیگر ، بیل ترسو و راکی شجاع درباره بزرگترین دایناسور تحقیق و ماجراجویی می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 3و4
     %86.4
     %86.4 (77)

     4 دایناسور کوچولو به نام های : مازو دوست داشتنی ، ریز بازیگر ، بیل ترسو و راکی شجاع درباره بزرگترین دایناسور تحقیق و ماجراجویی می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 5و6
     %88.8
     %88.8 (473)

     4 دایناسور کوچولو به نام های : مازو دوست داشتنی ، ریز بازیگر ، بیل ترسو و راکی شجاع درباره بزرگترین دایناسور تحقیق و ماجراجویی می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3

   دیدگاه‌های انیمیشن دایناسور عظیم