بستن
تاریخچه جستجو

   پرندگان خشمگین استلا

   Angry Birds Stella
   88% (284)
   محصول فنلاند - 2014 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %79.4
     %79.4 (66)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2
     رایگان
     %81.4
     %81.4 (30)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3
     رایگان
     %89.6
     %89.6 (23)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4
     رایگان
     %82.2
     %82.2 (18)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5
     رایگان
     %89.4
     %89.4 (15)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6
     رایگان
     %93.4
     %93.4 (12)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7
     رایگان
     %92.8
     %92.8 (11)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8
     رایگان
     %91.2
     %91.2 (9)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9
     رایگان
     %90
     %90 (8)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10
     رایگان
     %100
     %100 (6)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11
     رایگان
     %100
     %100 (5)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12
     رایگان
     %100
     %100 (3)

     انیمیشن سریالی "پرندگان خشمگین استلا" در سبک کمدی-ماجراجویی به کارگردانی اریک گواگلیون ، کاری جوسونن و 3 کارگردان دیگر ، محصول کشور فنلاند در سال 2014 منتشر شده و در سال 2016 به پایان رسید. این انیمیشن دومین مجموعه از انیمیشن های سریالی "پرندگان خشمگین An

     دانلود فصل 1 قسمت 12

   دیدگاه‌های انیمیشن پرندگان خشمگین استلا

   • ۲۳ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب‌بود😀

   • ۲۲ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی نیست

   • ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالییییی

   • ۱۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاااالی

   • ۲ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    زیاد. خوب. نبود

   • ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • beautifulbarbie ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود عزیزم

   • ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    😢😢😢😢😢😢

   • ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی

   • نخود ۲۹ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیه

   • نخود ۲۷ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی