بستن
تاریخچه جستجو

   جنگ ستارگان: نیروهای سرنوشت

   Star Wars: Forces of Destiny
   89% (1488)
   5 /10
   محصول آمریکا - 2017 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     %85.4
     %85.4 (226)

     ری موجودی را که می خواهد دوست جدیدش را ببلعد، دور می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2
     %84.8
     %84.8 (116)

     ری و بی بی 8 برای فرار از اراذل و اوباش لاشخوری که می خواهند او را بدزدند، با یک سرعت گیر برخاستند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3
     %87
     %87 (74)

     لیا و ویکد با یکدیگر همکاری می کنند تا به اووکس کمک کنند تا از دست طوفانی ها فرار کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4
     %84
     %84 (65)

     آهسوکا در حال رفتن به یک مراسم مهم، وارد عمل می شود.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5
     %87.4
     %87.4 (82)

     لیا باید چیووی را از چنگال وامپای وحشی آزاد کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6
     %93.8
     %93.8 (65)

     آهسوکا به پدمه کمک می کند تا از یک آدمکش جلوگیری کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7
     %87
     %87 (43)

     جین ارسو به کمک دختربچه ای می رود که توسط طوفان ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8
     %91
     %91 (53)

     در یک مأموریت مخفی، لیا و سابین مورد حمله بیودی قرار می گیرند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9
     %95
     %95 (48)

     سابین رن، دوست ماندالوریایی، كتسو اونیو را به شورش تشویق میکند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10
     %95.4
     %95.4 (52)

     در راه دیدن ماز کاناتا ، هان ، چوباکا ، ری و فین با ردیاب که توسط پلاتدر باقی مانده است معامله می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11
     %91.8
     %91.8 (29)

     یودا پس از یک جلسه تمرینی با آناکین، به آسوکا می آموزد که چگونه مبارزه کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12
     %95.2
     %95.2 (17)

     همانطور که آشوکا به پدمه می آموزد تا یک هواپیمای جنگنده را خلبانی کند، آنها توسط یک ستاره دار جنگنده مورد حمله قرار می گیرند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13
     %95.2
     %95.2 (50)

     ماز کاناتا قصه های قهرمانی را از اردوگاهی در تاکودانا روایت می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14
     %97.8
     %97.8 (35)

     سابین رن و جین ارسو هنگام فرار از طوفان بهم برمی خورند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15
     %89.8
     %89.8 (39)

     لعیا پس از دیدن گرسنه بودن اووك ها، از هان می خواهد كه برای جیره بندی با هرا سندولا مبادله كند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16
     %91.8
     %91.8 (39)

     ری در تلاش برای به دست آوردن بخشهای جدید دچار مشکل می شود.

     دانلود فصل 1 قسمت 16

   دیدگاه‌های انیمیشن جنگ ستارگان: نیروهای سرنوشت