بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن بوبوی بوی

   انیمیشن بوبوی بوی

   BoBoiBoy

   92% (1817)
   6.2 /10
   کارگردان: کی یونگ پین - نظام رازک
   محصول مالزی - 2011 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %92.2
     %92.2 (112)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %96.2
     %96.2 (107)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %92
     %92 (99)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %89.2
     %89.2 (81)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %88
     %88 (60)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 6
     %94.8
     %94.8 (61)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 7
     %88.2
     %88.2 (54)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 8
     %85.6
     %85.6 (39)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 9
     %89.8
     %89.8 (47)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 10
     %92.4
     %92.4 (52)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 11
     %94.6
     %94.6 (45)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 12
     %90.6
     %90.6 (51)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

    • فصل 1 قسمت 13
     %91.8
     %91.8 (39)

     «بوبوی بوی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور مالزی در سال 2011 است. در این انیمیشن، بوبویبوی به همراه دوستانش گوپل، یینگ و یایا با موجودات فضایی که قصد دارند دانه های کاکائو و طرز تهیه هات چاکلت را از یک دکه شکلات فروشی بدزدند و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند، مبارزه کنند.

   سایر عوامل انیمیشن بوبوی بوی

   دیدگاه‌های انیمیشن بوبوی بوی

   • u
    ۱۶ آبان ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود دم سازندش گرم

   • u
    ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالییییییببیی

   • u
    ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی