بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن حشرات شاد

   انیمیشن حشرات شاد

   Beat Bugs

   92% (1034)
   7.6 /10
   کارگردان: جاش ویکلی - پابلو د لا تور
   محصول استرالیا - 2016 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %78.4
     %78.4 (167)

     «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %82.2
     %82.2 (76)

     «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %81.4
     %81.4 (176)

     «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %83
     %83 (47)

     «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %91.4
     %91.4 (37)

     «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • «حشرات شاد»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور استرالیا در سال 2016 است. این انیمیشن درباره زندگی و ماجراجویی های پنج حشره کوچک و بامزه است که در حیاط یک خانه زندگی می کنند.

    • پس از آنکه حشرات از روی حماقت تصمیم می گیرند در جاده بازی کنند، نوبت والتر است که قهرمان درونش را پیدا کند و دوستانش را از فاجعه نجات دهد.

    • حشرات شاد با یک حشرۀ جوان عجیب آشنا می شوند به نام ملوین که عاشق بازی است. اما وقتی ملوین برای آن ها معمای پیچیده ای طرح می کنند، آن ها احساس می کنند در تله افتاده اند.

    • وقتی حشرات شاد یک وسیلۀ تزئینی شیشه ای زیبا مخصوص کریسمس پیدا می کنند، بر سر اینکه دست چه کسی باشد به توافق نمی رسد. اما این وسیلۀ تزئینی به طرز مرموزی ناپدید می شود.

    • بعد از آنکه مادربزرگ زنبور پستچی دستور پای محبوب او را فراموش می کند، حشرات شاد نقشه ای مفصل می کشند تا کاری کنند او دستور این پای را به خاطر بیاورد.

    • فصل 1 قسمت 25
     %82.2
     %82.2 (27)

     وقتی یک دوچرخه خانۀ مورچه ها را خراب می کند، حشرات به آن ها تعارف می کنند که با آن ها زندگی کنند. اما خیلی زود متوجه می شوند زندگی با یک کلونی مورچه کار ساده ای نیست.

    • پرندۀ توکا که در خیالات خودش غرق است، به آقای مهتاب برخورد می کند و بالش می شکند. حشرات شاد بعد از آنکه او را در باغ پیدا می کنند، سعی می کنند کمکش کنند تا دوباره پرواز کند.

   دیدگاه‌های انیمیشن حشرات شاد