بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن مدرسه پردردسر

   Looped

   90% (192)
   5.3 /10
   کارگردان: تاد کافمن - مارک تورنتون
   محصول کانادا - 2015 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %87.6
     %87.6 (13)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 2
     %100
     %100 (7)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 3
     %100
     %100 (5)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 4
     %80
     %80 (8)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 5
     %100
     %100 (19)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 6
     %100
     %100 (4)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 7
     %77.2
     %77.2 (7)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 8
     %100
     %100 (2)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 9
     %100
     %100 (2)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 10
     %91.6
     %91.6 (19)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 11
     %80
     %80 (4)

     ارواح بادی در دبستان پورت دوور آشوب به پا می کنند. وقتی لوک و تئو هالووین مخصوص خودشان یعنی «وودوین» را جشن می گیرند، یک هیولای واقعی ظاهر می شود و جایزۀ بهترین لباس هالووین را می خواهد.

    • قسمت 12
     %60
     %60 (2)

     ارواح بادی در دبستان پورت دوور آشوب به پا می کنند. وقتی لوک و تئو هالووین مخصوص خودشان یعنی «وودوین» را جشن می گیرند، یک هیولای واقعی ظاهر می شود و جایزۀ بهترین لباس هالووین را می خواهد.

    • قسمت 13
     %80
     %80 (4)

     دو پسربچه متوجه می شوند که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است.

    • قسمت 14
     %73.4
     %73.4 (3)

     دو پسربچه متوجه می شوند که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است.

    • قسمت 15
     %100
     %100 (1)

     دو پسربچه متوجه می شوند که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است.

    • قسمت 16
     %60
     %60 (2)

     تئو می خواهد با یک آزمایش علمی پیچیده، گوین را تحت تاثیر قرار دهد!

    • قسمت 17
     %60
     %60 (2)

     دو پسربچه متوجه می شوند که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است.

    • قسمت 18
     %100
     %100 (2)

     دو دوست صمیمی، لوک و تئو، متوجه می شوند که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است.

    • قسمت 19
     %0

     سرایدار مدرسه یک نوشیدنی سمی می خورد که او را تبدیل به هیولای تمیز کردن می کند.

    • قسمت 20
     %100
     %100 (5)

     ماجراجوهایی انیمیشنی لوک و تئو، دو دوستی که در یک چرخه زمانی گیر افتاده اند که هر روز همان دوشنبه است! آن ها سیستم خودکار آب پاشی چمن را تعمیر می کنند و هویت واقعی اسپلش هانا را فاش می کنند.

    • قسمت 21
     %100
     %100 (1)

     شلی پیرانای خشکی، در بندر دوور آزاد می شود.

    • قسمت 22
     %60
     %60 (2)

     یک مسافر زمان آشنا به بندر دوور سری می زند. پلیس های زمان به شهر می آیند و قصد دارند لوک و تئو را دستگیر کنند اما آنها تقصیر را به گردن نمی گیرند.

    • قسمت 23
     %100
     %100 (1)

     پسرها سرقتی را در موزه عجایب انجام می دهند تا از رازشان درباره حلقه محافظت کنند.

    • قسمت 24
     %100
     %100 (1)

     پس از آنکه آزمایش تئو بر روی گل آفتابگردان با شکست مواجه می شود، قطعی برق بندر دوور را فرا می گیرد. پلیس های زمان با ناراحتی در اطراف بندر دوور پرسه می زنند و لوک و تئو قول می دهند به آنها کمک کنند شغلشان را باز پس بگیرند.

    • قسمت 25
     %100
     %100 (10)

     لوک و تئو با یک پیشگو مواجه می شوند و نگاهی به آینده خود می اندازند.

    • قسمت 26
     %0

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 27
     %100
     %100 (1)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 28
     %20
     %20 (1)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 29
     %0

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

    • قسمت 30
     %100
     %100 (11)

     «مدرسه پردردسر»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور کانادا در سال 2015 است. دو دوست به نام های لوک و تئو در یک حلقه زمانی گیر می افتند. زمان جلو نمی رود و آنها هر روز یک دوشنبه خاص را دائم تجربه می کنند.

   سایر عوامل انیمیشن مدرسه پردردسر

   دیدگاه‌های انیمیشن مدرسه پردردسر