بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن اژدها دیگبی

   Digby Dragon

   78% (25)
   7.2 /10
   کارگردان: آرنفین موسنگ
   محصول انگلیس - 2016 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %73.4
     %73.4 (6)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 2
     %60
     %60 (2)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 3
     %100
     %100 (3)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 4
     %20
     %20 (1)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 5
     %20
     %20 (1)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 7
     %100
     %100 (1)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • قسمت 9
     %100
     %100 (1)

     «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • «اژدها دیگبی»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور انگلیس در سال 2016 است. دیگبی خوش قلب، عاشق ماجراجویی است و گاهی در موقعیت های عجیبی گیر می کند. اما او می تواند مشکلاتی را که با آن مواجه می شود، با پشتکار و شجاعت حل کند.

    • در این قسمت، فیزی سعی دارد تصویری را به دیگبی برساند. به نظر شما این کار چقدر مشکل است؟

    • قسمت 12
     %100
     %100 (1)

     وقتی دیگبی می فهمد چراغ های شمالی با هوا مخفی خواهند شد، آلبرت و آرکی یک نمایش آتش بازی به راه می اندازند. آیا وقتی دوستان دیگبی انقدر دیر حاضر می شوند، او به موقع به نمایش خواهد رسید؟

    • قسمت 13
     %100
     %100 (1)

     وقتی چیپس بادبادک مورد علاقۀ دیگبی را در باتلاق گم می کند، دوستانش تمایلی برای کمک به او ندارند...آیا در باتلاق هیولایی وجود دارد؟

    • فیزی یک محفظۀ مخصوص دارد که می تواند رنگ اشیاء و شخصیت ها را عوض کند. دیگبی خوشحال است چون حالا می تواند هم رنگ قهرمانش روفوس قرمز شود.

    • قسمت 15
     %100
     %100 (1)

     دیگبی تصادفاً یک جفت از بال های فیزی را رها می کند. او تلاش می کند بدون آنکه فیزی از ماجرا چیزی بفهمد آن ها را برگرداند.

   سایر عوامل انیمیشن اژدها دیگبی

   دیدگاه‌های انیمیشن اژدها دیگبی