بستن
تاریخچه جستجو

   ماجراهای پدینگتون - قسمت 39و40

   The Adventures Of Paddington E39,E40
   96% (60)
   8.4 /10
   21 دقیقه - محصول انگلیس - 2020 - دوبله شده - کیفیت HD

    • قسمت 1و2
     %92
     %92 (1,173)

     پدینگتون از یک کبوتر مراقبت می کند تا حالش بهتر شود.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 3و4
     %90.2
     %90.2 (275)

     پدینگتون از یک کبوتر پرستاری می کند تا سلامتیش بازگردد و بدین منظور کارهای سخت و طاقت فرسایی انجام می دهد...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 5و6
     %90.6
     %90.6 (231)

     «پدینگتون» از اینکه می فهمد «براون» ها برایش جشن تولد برگزار می کنند، بسیار خوشحال است. اما وقتی ترفند جادوییش درست عمل نمی کند، برای رفع این مشکل به چیزی بیش از ضربه زدن به عصایش نیاز خواهد داشت.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 7و8
     %93.8
     %93.8 (352)

     هنگامی که خانم «برد» دچار آسیب دیدگی می شود، «پدینگتون» تلاش می کند «پنکیک دی» را در خانه «برانز» نجات دهد. «جاناتان» به «پدینگتون» فوتبال آموزش می دهد اما «پدینگتون» توپ را به باغ آقای «کاری» می اندازد.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 9و10
     %90.8
     %90.8 (158)

     بچه ها می خواهند شب را در یک کلبه درختی سپری کنند اما آقای براون از شدت نگرانی برای بچه ها، خوابش نمی برد! خانم برد، پدینگتون را به یک ماجراجویی جذاب برای شکار هیولا می برد.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 11و12
     %91
     %91 (133)

     آقای براون نمی تواند برای کارهای هنری بعدیش سوژه ای پیدا کند، بنابراین پدینگتون تصمیم می گیرد به او کمک کند! پدینگتون و جاناتان سفال شکسته ای پیدا می کنند که معلوم می شود مجسمه ای بوده که براون ساخته است. اما چه کسی آن را شکسته؟

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 13و14
     %90.2
     %90.2 (131)

     آقای براون نمی تواند برای کارهای هنری بعدیش سوژه ای پیدا کند، بنابراین پدینگتون تصمیم می گیرد به او کمک کند! پدینگتون و جاناتان سفال شکسته ای پیدا می کنند که معلوم می شود مجسمه ای بوده که براون ساخته است. اما چه کسی آن را شکسته؟

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 15و16
     %94
     %94 (120)

     آقای گابر به پدینگتون جعبه فوت و فن جادو می دهد اما پدینگتون تا تمرین زیاد نداشته باشد، نمی تواند استاد این کار شود. آقای کاری هنوز بیمار است و پدینگتون سعی می کند با پختن سوپ پیاز کمک کند سلامتی او برگردد.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 17و18
     %89.4
     %89.4 (120)

     آقای کاری مسئولیت آب دادن به یک گیاه را بر عهده پدینگتون می گذارد. با این حال پدینگتون اشتباها به گیاه دیگری آب می دهد! آقای براون از ویندسور گاردنز می خواهد در نمایشگاهش قطعه ای هنری به نمایش بگذارد. پدینگتون سعی می کند هنری در خود پیدا کند و در آن مهارت یابد.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 19و20
     %94.2
     %94.2 (280)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 21و22
     %92.8
     %92.8 (121)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 23و24
     %93.6
     %93.6 (99)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 25و26
     %91.2
     %91.2 (101)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 27و28
     %93.4
     %93.4 (108)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 29و30
     %94
     %94 (414)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 31و32
     %89
     %89 (66)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 33و34
     %85.8
     %85.8 (45)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 35و36
     %89
     %89 (44)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 37و38
     %93.2
     %93.2 (83)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 39و40
     %96
     %96 (60)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 41و42
     %89.4
     %89.4 (45)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 43و44
     %93.8
     %93.8 (52)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 45و46
     %91.8
     %91.8 (39)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 47و48
     %89
     %89 (66)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 49و50
     %92.6
     %92.6 (54)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • قسمت 51
     %93.8
     %93.8 (52)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 26
    • قسمت 52و53
     %96
     %96 (411)

     ماجراهای پدینگتون حول زندگی پر هیجان یک خرس قهوه ای دوست داشتنی به اسم «پدینگتون» می گردد که به لندن می رود و در کنار یک خانواده 5 نفره زندگی می کند. او هر روز، ماجراجویی های خنده داری را پشت سر می گذارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 27

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراهای پدینگتون - قسمت 39و40