بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن آستریکس

   آستریکس و جشن پادشاه
   84%
   6.8/10

   1985 - فرانسه - دوبله شده

   آستریکس در شهر گلها
   90%
   6.6/10

   1967 - فرانسه - دوبله شده

   آستریکس : نجات دهکده
   87%
   7.1/10

   1986 - فرانسه - دوبله شده

   آستریکس و راز معجون جادویی
   95%
   6.7/10

   2018 - فرانسه - دوبله شده

   آستریکس در آمریکا
   91%
   6.0/10

   1994 - آلمان - دوبله شده

   آستریکس و وایکینگ ها
   89%
   6.1/10

   2006 - فرانسه - دانمارک - دوبله شده