بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن جرج کنجکاو

   جورج کنجکاو به غرب وحشی می رود
   85%
   6.2/10

   2020 - آمریکا - دوبله شده

   جرج کنجکاو 4
   86%

   2010 - آمریکا - دوبله شده

   جرج کنجکاو 2
   85%
   5.6/10

   2009 - آمریکا - دوبله شده