بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن پاندای کونگ فوکار

   اسرار 5 جنگجوی خشمگین
   75%
   7.1/10

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   اسرار 5 جنگجوی خشمگین
   پاندای کونگ فوکار 1
   85%
   7.6/10

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   پاندای کونگ فوکار 1
   پاندای کونگ فوکار ۲
   84%
   7.2/10

   2011 - آمریکا - دوبله شده

   پاندای کونگ فوکار ۲
   ماجرای پاندای جنگجو
   81%
   1.7/10

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   ماجرای پاندای جنگجو
   پاندای کونگ فو کار : اسرار طومار
   83%
   7.1/10

   2016 - آمریکا - زیرنویس دارد

   پاندای کونگ فو کار : اسرار طومار
   پاندای کونگ فوکار 3
   85%

   2016 - کانادا - دوبله شده

   پاندای کونگ فوکار 3
   پاندای کونگ فو کار : پنجه های سرنوشت
   82%
   7.6/10

   2018 - آمریکا - دوبله شده

   پاندای کونگ فو کار : پنجه های سرنوشت
   پاندا کونگ فو کار
   80%
   7.6/10

   2011 - آمریکا - دوبله شده

   پاندا کونگ فو کار