بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن تینکربل

   تینکر بل راز بال ها
   96%
   7.1/10

   2012 - آمریکا - دوبله شده

   تینکربل و دزدان دریایی
   95%
   6.6/10

   2014 - آمریکا - دوبله شده

   تینکربل و پیترپن
   86%
   5.3/10

   2005 - آمریکا - دوبله شده

   تینکربل
   93%
   6.8/10

   2008 - آمریکا - دوبله شده

   تینکر بل و نجات پری
   93%
   6.9/10

   2010 - آمریکا - دوبله شده