بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن دختران رنگین کمان
   رایگان

   انیمیشن دختران رنگین کمان

   Rainbow Rangers

   89% (574)
   5.5 /10
   محصول آمریکا - 2018 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %94.2
     %94.2 (28)

     دختران رنگین کمان یک بچه خرس قطبی را که روی یک تخته یخ شناور تنها مانده بود نجات می دهند.

    • قسمت 2
     رایگان
     %89.2
     %89.2 (37)

     دختران رنگین کمان اسکوتر اسپکترای خود را هنگام کمک به خانواده فک ها گم می کنند و نورهای شمالی را کشف می کنند.

    • قسمت 3
     رایگان
     %85.2
     %85.2 (27)

     دختران رنگین کمان به یک گروه از پروانه ها کمک می کنند تا به خانه جدیدشان در مکزیک بروند.

    • قسمت 4
     رایگان
     %94
     %94 (27)

     دختران رنگین کمان سعی می کنند یک اسب مادر را از درون یک چاله نجات دهند، اما خودشان هم داخل آن میفتند!

    • قسمت 5
     رایگان
     %92.8
     %92.8 (22)

     دختران رنگین کمان باید جنگلی را از نابودی نجات دهند.

    • قسمت 6
     رایگان
     %100
     %100 (14)

     دختران رنگین کمان باید لاک پشتی را از تور ماهی گیری نجات دهند.

    • قسمت 7
     رایگان
     %94.6
     %94.6 (15)

     دختران رنگین کمان باید جلوی یک صاحب کارخانه را بگیرند تا رودخانه محلی را آلوده نکند.

    • قسمت 8
     رایگان
     %85
     %85 (16)

     دختران رنگین کمان باید پرستون و پتی را از یک سونامی نجات دهند.

    • قسمت 9
     رایگان
     %92
     %92 (10)

     دختران رنگین کمان باید جلوی سوسگک های پوست خوار را بگیرند و نگذارند جنگل را نابود کنند.

    • قسمت 10
     رایگان
     %95.6
     %95.6 (74)

     دختران رنگین کمان به کمک یک خرچنگ نرم شکم می روند و جزیره ای پر از زباله های پلاستیکی پیدا می کنند.

    • قسمت 11
     رایگان
     %100
     %100 (11)

     دختران رنگین کمان باید به پتی پرکستون کمک کنند که پس از آنکه خانه یک کرکس در حال انقراض را خراب کرده، از او مراقبت کند.

    • قسمت 12
     رایگان
     %100
     %100 (5)

     دختران رنگین کمان باید برای جمعیت زیادی از اسب های کوتاه که دارند جزیره شان را خراب می کنند خانه جدید پیدا کنند.

    • قسمت 13
     رایگان
     %91.2
     %91.2 (9)

     دختران رنگین کمان یک جزیره آتش فشانی جدید کشف می کنند.

    • قسمت 14
     رایگان
     %92.8
     %92.8 (11)

     دختران رنگین کمان به کمک یک عنکبوت برای کمک کردن به یک اردک مادر نیاز دارند و عنکبوتی را پیدا می کنند که محکم ترین تار جهان را دارد.

    • قسمت 15
     رایگان
     %86.6
     %86.6 (6)

     دختران رنگین کمان باید خرگوش های مهاجم را از مزرعه ای در استرالیا خارج کنند.

    • قسمت 16
     رایگان
     %100
     %100 (7)

     دختران رنگین کمان باید به سوسماری که محیط زیست خانگی اش را از دست داده کمک کنند.

    • قسمت 17
     رایگان
     %100
     %100 (4)

     دختران رنگین کمان باید خرگوش های مهاجم را از مزرعه ای در استرالیا خارج کنند. دختران رنگین کمان باید به سوسماری که محیط زیست خانگی اش را از دست داده کمک کنند.

    • قسمت 18
     رایگان
     %60
     %60 (4)

     دختران رنگین کمان باید یک خانواده اردک را از یک فاجعه آبی نجات دهند. دختران رنگین کمان باید یک خانواده موش شبگرد را از یک جزیره در حال غرق شدن نجات دهند.

    • قسمت 19
     رایگان
     %60
     %60 (2)

     دختران رنگین کمان باید یک خانواده گوریل را که با یک سیل غافلگیرکننده از هم جدا شده اند پیش هم برگردانند.

    • قسمت 20
     رایگان
     %100
     %100 (4)

     دختران رنگین کمان باید گاوها را از یک آتش سوزی بزرگ نجات دهند.

    • قسمت 21
     رایگان
     %88.6
     %88.6 (7)

     دختران رنگین کمان سعی می کنند یک حیوان کلاسی را نجات دهند.

    • قسمت 22
     رایگان
     %20
     %20 (1)

     دختران رنگین کمان باید مزرعه ای را از هجوم فیل ها نجات دهند.

    • قسمت 23
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان سعی دارند با آوردن یک شامپانزه به کلیودوسکوپیا او را نجات دهند.

    • قسمت 24
     رایگان
     %100
     %100 (3)

     دختران رنگین کمان باید به یک کبوتر خانگی در طی یک طوفان خورشیدی کمک کنند.

    • قسمت 25
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان جلوی بیش از حد شدن جمعیت مزرعه مرغ ها را می گیرند.

    • قسمت 26
     رایگان
     %100
     %100 (3)

     دختران رنگین کمان به فضا می روند تا جلوی یک شاتل خراب فضایی را بگیرند که به ماهواره ها صدمه نزند و زباله های فضایی را به سمت زمین نیندازد.

    • قسمت 27
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان گاوهایی را نجات می دهند که برای مزرعه پرستون از طریق گاز متان باد گلویشان انرژی تامین می کنند.

    • قسمت 28
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان یک بچه لاک پشت را که تازه از تخم بیرون آمده و به دنبال دریا می گردد نجات می دهند.

    • قسمت 29
     رایگان
     %73.4
     %73.4 (3)

     دختران رنگین کمان پتی و پرستون را از یک طوفان نجات می دهند.

    • قسمت 30
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان هوای یک شهر آلوده را نجات می دهند.

    • قسمت 31
     رایگان
     %80
     %80 (4)

     رنجرها خانواده ای از گرازها از یک طوفان شدید صحرایی نجات می دهند. آنها همچنین به کمک برای نجات ببری می روند که تصور می شد منقرض شده است.

    • قسمت 32
     رایگان
     %100
     %100 (3)

     رنجرها خانواده ای از گرازها از یک طوفان شدید صحرایی نجات می دهند. آنها همچنین به کمک برای نجات ببری می روند که تصور می شد منقرض شده است.

    • قسمت 33
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     رنجرها باید حیواناتی کمیاب را از یک آتشفشان در اعماق اقیانوس نجات دهند. آنها همچنین یک ماهی غول پیکر را نجات می دهند.

    • قسمت 34
     رایگان
     %100
     %100 (3)

     رنجرها باید حیواناتی کمیاب را از یک آتشفشان در اعماق اقیانوس نجات دهند. آنها همچنین یک ماهی غول پیکر را نجات می دهند.

    • قسمت 35
     رایگان
     %0

     رنجرها یک گونه بسیار تاثیر گذار را نجات می دهند. آنها سپس به کمک برای خلاص شدن از مورچه های آتشین می روند.

    • قسمت 36
     رایگان
     %20
     %20 (1)

     دختران رنگین کمان یک گونه مهم حیوانی را نجات می دهند و کمک می کنند که از شر مورچه های آتشین خلاص شوند.

    • قسمت 37
     رایگان
     %73.4
     %73.4 (3)

     دختران رنگین کمان یک میمون لمور را نجات می دهند و به پرستون پرکستون شیوه کشاورزی روی سطوح شیب دار را آموزش می دهند. دختران رنگین کمان یک دریاچه را از هجوم صدف های گورخری نجات می دهند.

    • قسمت 38
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     دختران رنگین کمان یک میمون لمور را نجات می دهند و به پرستون پرکستون شیوه کشاورزی روی سطوح شیب دار را آموزش می دهند. دختران رنگین کمان یک دریاچه را از هجوم صدف های گورخری نجات می دهند.

    • قسمت 39
     رایگان
     %100
     %100 (2)

     رزی، بی بی و آنا با مسائلی درباره جزایر مصنوعی سر و کار دارند. بی بی، لوندر و اندیگو یک خانواده را از وجود سرب در ذخیره آب خانگی شان نجات می دهند.

    • قسمت 40
     رایگان
     %60
     %60 (2)

     رزی، بی بی و آنا با مسائلی درباره جزایر مصنوعی سر و کار دارند. بی بی، لوندر و اندیگو یک خانواده را از وجود سرب در ذخیره آب خانگی شان نجات می دهند.

    • قسمت 41
     رایگان
     %68
     %68 (5)

     ایندیگو، رزی و بی بی به لاک پشت کمک می کنند که از بین سنگ ها خلاص شود. رزی، مندی و پپر کمک می کنند آتش سوزی در خانه اورانگوتان تمام شود.

    • قسمت 42
     رایگان
     %0

     ایندیگو، رزی و بی بی به لاک پشت کمک می کنند که از بین سنگ ها خلاص شود. رزی، مندی و پپر کمک می کنند آتش سوزی در خانه اورانگوتان تمام شود.

    • قسمت 43
     رایگان
     %0

     دختران رنگین کمان به یک سمور دریایی کمک می کنند از نشت یک نفت کش نجات پیدا کند و سپس نشتی آن را می گیرند و پاک می کنند. دختران رنگین کمان یک گروه از گاوماهی ها را نجات می دهند.

    • قسمت 44
     رایگان
     %60
     %60 (2)

     دختران رنگین کمان به یک سمور دریایی کمک می کنند از نشت یک نفت کش نجات پیدا کند و سپس نشتی آن را می گیرند و پاک می کنند. دختران رنگین کمان یک گروه از گاوماهی ها را نجات می دهند.

    • قسمت 45
     رایگان
     %100
     %100 (2)

     رزی، آنا و بی بی به یک صخره مرجانی کمک می کنند که رنگش را از دست ندهد. رزی، بی بی و ایندیگو پتی و پرستون را از یک بهمن نجات می دهند.

    • قسمت 46
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     رزی، آنا و بی بی به یک صخره مرجانی کمک می کنند که رنگش را از دست ندهد. رزی، بی بی و ایندیگو پتی و پرستون را از یک بهمن نجات می دهند.

    • قسمت 47
     رایگان
     %60
     %60 (2)

     رزی، بی بی و مندی یک نهنگ را کنار ساحل نجات می دهند. بی بی، ایندیگو و لوندر زنبورها و یک باغ سیب را از آفت کش های پرستون نجات می دهند.

    • قسمت 48
     رایگان
     %100
     %100 (1)

     رزی، بی بی و مندی یک نهنگ را کنار ساحل نجات می دهند. بی بی، ایندیگو و لوندر زنبورها و یک باغ سیب را از آفت کش های پرستون نجات می دهند.

    • قسمت 49
     رایگان
     %100
     %100 (2)

     رزی، لوندر و پپر به آمازون سفر می کنند تا مارموزتی را نجات دهند که پرستون پکستون به عنوان حیوان خانگی برای دخترش پتی به دام انداخته است. دختران رنگین کمان به یک بچه پاندای گم شده کمک می کنند که به خانه اش برسد.

    • قسمت 50
     رایگان
     %0

     رزی، لوندر و پپر به آمازون سفر می کنند تا مارموزتی را نجات دهند که پرستون پکستون به عنوان حیوان خانگی برای دخترش پتی به دام انداخته است. دختران رنگین کمان به یک بچه پاندای گم شده کمک می کنند که به خانه اش برسد.

    • قسمت 51
     رایگان
     %88.6
     %88.6 (7)

     «دختران رنگین کمان» مجموعه ای انیمیشنی است که داستان آن در سرزمینی جادویی به نام کالی دوسکوپیا اتفاق می افتد. این مجموعه درباره هفت دختربچه 9 ساله است که محافظان طبیعت و سرزمین خود هستند. هرکدام از دخترها از یکی از رنگ های رنگین کمان الهام گرفته شده اند و هر کدام یک قدرت به خصوص دارد مانند سرعت، قدرت و موسیقی تا بتوانند با این قدرت ها از شهروندان محافظت کنند، سیاره را تمیز کنند و تلاش کنند جهان را برای همه تبدیل به مکانی بهتر کنند.

    • قسمت 52
     رایگان
     %90.6
     %90.6 (34)

     «دختران رنگین کمان» مجموعه ای انیمیشنی است که داستان آن در سرزمینی جادویی به نام کالی دوسکوپیا اتفاق می افتد. این مجموعه درباره هفت دختربچه 9 ساله است که محافظان طبیعت و سرزمین خود هستند. هرکدام از دخترها از یکی از رنگ های رنگین کمان الهام گرفته شده اند و هر کدام یک قدرت به خصوص دارد مانند سرعت، قدرت و موسیقی تا بتوانند با این قدرت ها از شهروندان محافظت کنند، سیاره را تمیز کنند و تلاش کنند جهان را برای همه تبدیل به مکانی بهتر کنند.

   دیدگاه‌های انیمیشن دختران رنگین کمان