بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن کوچک، بزرگ، عالی

   انیمیشن کوچک، بزرگ، عالی

   Little Big Awesome

   89% (311)
   7 /10
   کارگردان: مارک بروکس - کیم آرنت
   محصول آمریکا - 2016 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %86
     %86 (46)

     دو رفیق جدایی ناپذیر، گلوکو و لنون، در یک ماجراجویی فوق العاده عجیب قرار دارند. آنها نه تنها باید یک حباب کوچک گمشده را به سرزمین حباب برگردانند ، بلکه بایدبه گذشته برگردند و جلوی بچه گربه های شیطان و بانمک را بگیرند که خانه ی مادربزرگ را بهم نریزند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %90.8
     %90.8 (26)

     دو رفیق جدایی ناپذیر، گلوکو و لنون، در یک ماجراجویی فوق العاده عجیب قرار دارند. آنها نه تنها باید یک حباب کوچک گمشده را به سرزمین حباب برگردانند ، بلکه بایدبه گذشته برگردند و جلوی بچه گربه های شیطان و بانمک را بگیرند که خانه ی مادربزرگ را بهم نریزند.

    • دو رفیق جدایی ناپذیر، گلوکو و لنون، در یک ماجراجویی فوق العاده عجیب قرار دارند. آنها نه تنها باید یک حباب کوچک گمشده را به سرزمین حباب برگردانند ، بلکه بایدبه گذشته برگردند و جلوی بچه گربه های شیطان و بانمک را بگیرند که خانه ی مادربزرگ را بهم نریزند.

    • دو رفیق جدایی ناپذیر، گلوکو و لنون، در یک ماجراجویی فوق العاده عجیب قرار دارند. آنها نه تنها باید یک حباب کوچک گمشده را به سرزمین حباب برگردانند ، بلکه بایدبه گذشته برگردند و جلوی بچه گربه های شیطان و بانمک را بگیرند که خانه ی مادربزرگ را بهم نریزند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %93.2
     %93.2 (95)

     دو رفیق جدایی ناپذیر، گلوکو و لنون، در یک ماجراجویی فوق العاده عجیب قرار دارند. آنها نه تنها باید یک حباب کوچک گمشده را به سرزمین حباب برگردانند ، بلکه بایدبه گذشته برگردند و جلوی بچه گربه های شیطان و بانمک را بگیرند که خانه ی مادربزرگ را بهم نریزند.

   سایر عوامل انیمیشن کوچک، بزرگ، عالی

   دیدگاه‌های انیمیشن کوچک، بزرگ، عالی