بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن توماس و دوستان: همه به پیش!
   رایگان

   انیمیشن توماس و دوستان: همه به پیش!

   !Thomas & Friends: All Engines Go

   2 /10
   کارگردان: جیسون گروه
   محصول آمریکا - 2021 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان

     وقتی گوردون یک صف طولانی از ماشین های بازیافت را به محل بازیافت می کشد، رابط او آسیب می بیند. توماس و دیزل هر دو طی یک مسابقه قطار را می کشند. توماس از برنده شدن مسابقه صرف نظر می کند تا به قولش به گوردن وفا کند.

    • قسمت 2
     رایگان

     توماس و گروهش باید یک فضاپیما بسازند. همه به جز توماس قطعه های بزرگی را حمل می کنند. توماس دلش نمی خواهد قطعه کوچک را حمل کند به همین خاطر به دوستانش در حمل قطعات بزرگ کمک می کند. اما معلوم می شود که این قطعه کوچک از همه مهم تر است.

    • قسمت 3
     رایگان

     وقتی پرسی باید یک لامپ را شبانه به فانوس دریایی تحویل دهد، برای آنکه ترس پرسی از تاریکی بریزد، توماس پیشنهاد می دهد در راه بازی مامور مخفی را انجام دهند.

    • قسمت 4
     رایگان

     وقتی توماس یک مسابقه پرش از مانع برای دوستانش ترتیب می دهد، ازینکه آن ها به شیوه او بازی نمی کنند ناراحت می شود.

    • قسمت 5
     رایگان

     توماس داوطلب می شود که بدون بیدار کردن کلارابل و آنی آن ها را به آن طرف سودور ببرد اما متوجه می شود این کار از آنچه که فکر می کرد سخت تر است!

    • قسمت 6
     رایگان

     وقتی برق کانا در یک مسیر روزمره می رود، توماس به او یاد می دهد که گاهی اشکالی ندارد آرام حرکت کند.

    • قسمت 7
     رایگان

     توماس این افتخار را دارد که اژدها را به نمایشگاه قرون وسطایی رسانده است. اما همه می خواهند این افتخار نصیبشان شود.

    • قسمت 8
     رایگان

     توماس، گوردون و پرسی نقشه ای از غار کریستال افسانه ای پیدا می کنند.

    • قسمت 9
     رایگان

     در سودور یک جشنواره موسیقی برگزار می شود و پرسی سعی دارد خودش موسیقی بسازد.

    • قسمت 10
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 11
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 12
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 13
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 14
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 15
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 16
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 17
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 18
     رایگان

     توماس و پرسی داوطلب می شوند تا گله ای از گاوها را انتقال دهند اما گاوها دائم از مسیر منحرف می شوند و به ماجراجویی های خود می روند.

    • قسمت 19
     رایگان

     توماس تظاهر می کند یک قهرمان است تا کمک کند و مطمئن شود پرده سینمایی که نیا در حال آوردن آن است، تمیز و سالم می رسد.

    • قسمت 20
     رایگان

     توماس، پرسی و نیا باید چیزی را ارسال کنند و این کار نیازمند سپری کردن شب در پناهگاهی ترسناک در طول مسیر است.

    • قسمت 21
     رایگان

     زمانیکه دیزل برای ارسال یک بار دیر می رسد، توماس و پرسی تلاش می کنند او را شاد کنند اما به طور تصادفی باعث خراب کردن کار بعدی او می شوند.

    • قسمت 22
     رایگان

     نیا می خواهد برای تحویل دادن چیزی از نقشه استفاده کند، اما توماس می گوید که به نقشه نیاز ندارند چون او آنجا را مثل کف دستش می شناسد. اما بعد آن ها گم می شوند!

    • قسمت 23
     رایگان

     وقتی همه قطارها به جز توماس چیزی برای تحویل دادن دارند، او می ماند و دوستی که باید روزش را با او بگذراند. توماس اطراف را به او نشان می دهد و او را به مکان های مورد علاقه اش می برد.

    • قسمت 24
     رایگان

     وقتی شماره یکی که روی توماس نقاشی شده با رنگ پوشانده می شود، دیزل به او می گوید که او دیگر نفر اول نیست و باعث می شود توماس به خودش شک کند.

    • قسمت 25
     رایگان

     همه مشتاق سوار شدن بر روی ترن هوایی جشنواره ویکارستاون هستند، به جز پرسی که کمی می ترسد.

    • قسمت 26
     رایگان

     توماس خیلی هیجان دارد که مناظر زیبای سودور را به مسافران آنی و کلارابل نشان دهد، اما برق کل جزیره می رود.

   سایر عوامل انیمیشن توماس و دوستان: همه به پیش!

   دیدگاه‌های انیمیشن توماس و دوستان: همه به پیش!