بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن بساز و بپز

   انیمیشن بساز و بپز

   The Makery

   85% (1206)
   7.3 /10
   کارگردان: پاول هریس - جف کوارد
   محصول انگلیس - 2023 - دوبله شده - با زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %87.2
     %87.2 (125)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 2
     %86.8
     %86.8 (116)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 3
     %86.8
     %86.8 (79)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 4
     %82.4
     %82.4 (73)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 5
     %83
     %83 (71)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 6
     %81.8
     %81.8 (53)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 7
     %85.2
     %85.2 (54)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 8
     %81
     %81 (42)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 9
     %77.8
     %77.8 (36)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 10
     %87
     %87 (31)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 11
     %78.4
     %78.4 (37)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 12
     %89.6
     %89.6 (23)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

    • فصل 1 قسمت 13
     %89.4
     %89.4 (204)

     «بساز و بپز»، یک ماجراجویی هنری برای ساختن، پختن و خلق کردن است که می تواند الهام بخش همه برای کاوش تخیلات و خلاقیتشان باشد.

   بازیگران انیمیشن بساز و بپز

   سایر عوامل انیمیشن بساز و بپز

   دیدگاه‌های انیمیشن بساز و بپز