بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن جین و اژدها

   انیمیشن جین و اژدها

   Jane and the Dragon

   96% (40)
   7.3 /10
   محصول کانادا - 2005 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

    • دختر شاه کارادوک همیشه آرزو داشته یک شوالیه شود. وقتی شاهزاده کاتبرت توسط یک اژدها دزدیده میشود جین این فرصت را دارد که به آرزویش برسد...

   دیدگاه‌های انیمیشن جین و اژدها