بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن کاپیتان سوباسا: مسیری به جام جهانی ۲۰۰۲

   انیمیشن کاپیتان سوباسا: مسیری به جام جهانی ۲۰۰۲

   Captain Tsubasa: Road to 2002

   90% (2191)
   7.7 /10
   کارگردان: ایسامو ایماکاکه - گیسابورو سوگی ای
   محصول ژاپن - ۲۰۰۱ - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %85.6
     %85.6 (245)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %86.4
     %86.4 (148)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %87.4
     %87.4 (70)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %91.4
     %91.4 (65)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %91.8
     %91.8 (58)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %88.6
     %88.6 (63)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %93.2
     %93.2 (59)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %94.2
     %94.2 (178)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %95.2
     %95.2 (119)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %91
     %91 (71)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %91.4
     %91.4 (177)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %91.8
     %91.8 (464)

     این سری از مجموعه فوتبالیست ها ( کاپیتان سوباسا) ابتدا بچگی و پیشرفت سوباسا و دوستانش را نشان میدهد و بعد از آن به ماجراهای جدیدی که بعد از تشکیل تیم ملی نوجوانان ژاپن رخ میدهد تا حضور در جام جهانی و مسابقه با تیم های قدرتمند جهان می رسد...

   دیدگاه‌های انیمیشن کاپیتان سوباسا: مسیری به جام جهانی ۲۰۰۲

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    نگاه این فیلم

   • u
    ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوبه عالی

   • u
    ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالییییییییی

   • u
    ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی‌‌‌

   • u
    ha1354 ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    وای جالبه

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوبه

   • u
    Has arab ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی و باحال بود

   • u
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود فصل دوم بزارین

   • u
    ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۱۹ آذر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب نیست