بستن
تاریخچه جستجو

   تبدل شوندگان: بازگشت تایتان ها

   Transformers: Titans Return
   89% (959)
   6.2 /10
   محصول آمریکا - 2017 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %84.4
     %84.4 (153)

     سایبرترون پس از جنگ کومبانر شروع به بازسازی می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2
     %91.4
     %91.4 (83)

     با بازگشتن شور و نشاط تریپتیکون، مردم سایبرترون شروع به سنجیدن گزینه های خود می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %90
     %90 (64)

     متریپلکس و تریپتیکن در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %90
     %90 (40)

     اوورلورد به بانوی شعله ها که در جستجوی مگاترون است حمله می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %92.4
     %92.4 (53)

     تریپتیکون، متروپلکس را شکست داده و امیساری را تسخیر می کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %94
     %94 (53)

     این سریال به کارگردانی یوزو آتو در سال 2017 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. پس از جنگهای ترکیبی، اتومبیلها و دستگاههای مخفی به صلح رسیده اند. اکنون سایبرترون در معرض خطر یک دشمن جدید قرار دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %94.4
     %94.4 (58)

     این سریال به کارگردانی یوزو آتو در سال 2017 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. پس از جنگهای ترکیبی، اتومبیلها و دستگاههای مخفی به صلح رسیده اند. اکنون سایبرترون در معرض خطر یک دشمن جدید قرار دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %90.6
     %90.6 (59)

     این سریال به کارگردانی یوزو آتو در سال 2017 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. پس از جنگهای ترکیبی، اتومبیلها و دستگاههای مخفی به صلح رسیده اند. اکنون سایبرترون در معرض خطر یک دشمن جدید قرار دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %93.6
     %93.6 (50)

     این سریال به کارگردانی یوزو آتو در سال 2017 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. پس از جنگهای ترکیبی، اتومبیلها و دستگاههای مخفی به صلح رسیده اند. اکنون سایبرترون در معرض خطر یک دشمن جدید قرار دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %93.6
     %93.6 (173)

     این سریال به کارگردانی یوزو آتو در سال 2017 توسط کشور آمریکا ساخته شده است. پس از جنگهای ترکیبی، اتومبیلها و دستگاههای مخفی به صلح رسیده اند. اکنون سایبرترون در معرض خطر یک دشمن جدید قرار دارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 10

   دیدگاه‌های انیمیشن تبدل شوندگان: بازگشت تایتان ها