بستن
تاریخچه جستجو

   اولی و مون

   The Ollie & Moon Show
   89% (614)
   8.3 /10
   محصول فرانسه - 2017 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %90.4
     %90.4 (66)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2
     %78.2
     %78.2 (22)

     اولی در هنگام رفتن به اردوگاه، لباس خواب خاص قرمز خود را گم می کند، آیا می تواند آنها را قبل از خواب پیدا کند؟ یا او دیگر هیچ وقت دوباره نخواهد خوابید؟

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %93.6
     %93.6 (25)

     مون معتقد است که با کیف جادویی کلوچه های شانسش، می تواند آینده را ببیند؛ و او به اولی دیرباور ثابت خواهد کرد که حق با اوست.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %100
     %100 (14)

     اولی و مون در حال پیدا کردن گل لاله، دچار اشتباه می شوند و می فهمند که باید مسئولیت اشتباهشان را بپذیرند و حقیقت را بگویند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %82.2
     %82.2 (36)

     اولی و مون برای تولد استنلی، به او یک پیناتای نشکن هدیه می دهند، اما دوستان آنقدر روی حل مسئله تمرکز می کنند که نمی توانند ببینند در واقع اصلاً مشکلی وجود ندارد.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %86.6
     %86.6 (18)

     وقتی اولی و مون مطمئن می شوند که تنها روز برفی کل زمستان را از دست داده اند، این دو گربه برای رسیدن به برف، به ماموریت می روند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %93.4
     %93.4 (12)

     وقتی مون باعث می شود که توپ مورد علاقه اولی روی پشت بام گیر کند، اولی فکر می کند که او چقدر بی احتیاط بوده است. اما در حالی که اولی برای کمک، به دنبال زرافه می گردد، می فهمد که ارتباطات و معاشرت داشتن، چقد مهم هستند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %89.8
     %89.8 (39)

     وقتی مون می خواهد یک پری دریایی زنده واقعی را ببیند، اولی برای کمک به دوستش هر کاری انجام می دهد، حتی با اینکه فکر نمی کند این موجود وجود داشته باشد.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %88
     %88 (20)

     وقتی اولی کمی زیاده روی کرده و یک کوفته قلقلی به بزرگی یک خانه درست می کند، مون می خواهد یک جشن ایتالیایی برگزار کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %89.6
     %89.6 (31)

     اولی باید بیاموزد که چگونه از چوب های غذای ژاپنی که هدیه گرفته بود، استفاده کند، بنابراین او و مون برای تمرین و یادگیری به ژاپن می روند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11
     %100
     %100 (15)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12
     %92.4
     %92.4 (21)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13
     %100
     %100 (10)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14
     %95.8
     %95.8 (19)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15
     %96.2
     %96.2 (21)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16
     %100
     %100 (7)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17
     %100
     %100 (8)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18
     %100
     %100 (5)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19
     %100
     %100 (5)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20
     %80
     %80 (8)

     اولی و مون به ایتالیا می روند تا طعم جدید ژلاتو با تم "بهترین دوست" را برای مغازه پسر عموی استنلی ایجاد کنند، اما آیا بهترین دوستان می توانند در مورد هر چیزی توافق داشته باشند؟

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21
     %100
     %100 (2)

     مون یک خرس عروسکی گمشده را به خانه می آورد و می خواهد آن را نگه دارد، اما اولی اصرار دارد که باید آن را به صاحب اصلیش برگردانند.

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 22
     %100
     %100 (2)

     هنگامی که اولی به باشگاه عکاسی خاله اش دعوت می شود، تقاضای یک عکس صورتی عالی دارد!

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 23
     %100
     %100 (3)

     وقتی اولی و مون برای تهیه نوعی شربت مخصوص برای پنکیکشان به کانادا می روند، می فهمند که سخاوتمند بودن، پاداش های خوشمزه ای در پی دارد!

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 24
     %92
     %92 (10)

     در سفر به پرو، مون بر عدم اعتماد به نفسش در مورد نقاشی غلبه می کند و اولی می فهمد که می تواند حتی بدون مداد مورد علاقه اش، نقاشی بکشد.

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 25
     %90.6
     %90.6 (17)

     طی یک ماجراجویی در جنگل ابری کاستاریکا، مون بی حوصله از دوست جدید تنبلش می خواهد با سرعت بیشتری حرکت کند، اما به زودی می فهمد که بهتر است هر کسی مانند خودش باشد!

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • قسمت 26
     %100
     %100 (2)

     دو دوست ما نمی توانند در مورد نحوه رفتار کانگوروها با هم به توافق برسند و هیچ یک از آنها تسلیم نخواهند شد! مون به خودش بسیار مطمئن است و قسم می خورد که می تواند ثابت کند که حق با اوست1

     دانلود فصل 1 قسمت 26
    • قسمت 27
     %100
     %100 (2)

     هنگامی که کلاه مخصوص بولیویایی مون، به دلیل اشتباه اولی در شستن کوچک می شود، او قول می دهد که این اشتباه را جبران کند.

     دانلود فصل 1 قسمت 27
    • قسمت 28
     %100
     %100 (1)

     وقتی اولی و مون به دنبال یافتن یک پروانه نادر می روند، طبیعت دقیق اولی و شخصیت وحشی مون، سد راهشان می شود!

     دانلود فصل 1 قسمت 28
    • قسمت 29
     %100
     %100 (2)

     اولی و مون برای یافتن دوست گمشده شان راهی برلین می شوند...

     دانلود فصل 1 قسمت 29
    • قسمت 30
     %96.6
     %96.6 (23)

     در راه رفتن به یک جشن سنتی در تایلند، اولی چراغش را از دست می دهد و تا فرصت دارد باید چراغ جدیدی جایگزین کند!

     دانلود فصل 1 قسمت 30
    • قسمت 31
     %100
     %100 (2)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 31
    • قسمت 32
     %100
     %100 (2)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 32
    • قسمت 33
     %100
     %100 (3)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 33
    • قسمت 34
     %100
     %100 (4)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 34
    • قسمت 35
     %100
     %100 (2)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 35
    • قسمت 36
     %100
     %100 (1)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 36
    • قسمت 37
     %100
     %100 (2)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 37
    • قسمت 38
     %100
     %100 (3)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 38
    • قسمت 39
     %100
     %100 (1)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 39
    • قسمت 40
     %84
     %84 (10)

     در این انیمیشن، ماجراهای دو گربه را دنبال می کنیم که به دور دنیا سفر می کنند تا مطالبی را در مورد دوستی ها و شهروندان جهانی به کودکان آموزش می دهند.

     دانلود فصل 1 قسمت 40

   دیدگاه‌های انیمیشن اولی و مون