بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن شروود - فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد
   شروود / قسمت دهم

   انیمیشن شروود - فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد

   Sherwood E10

   95% (333)
   کارگردان: بروس کارتر
   21 دقیقه - محصول آمریکا - 2019 - دوبله شده - بدون زیرنویس - کیفیت HD

    • فصل ۱ قسمت ۱ : رابین هود آینده
     %90.4
     %90.4 (150)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۲ : رابین به فقرا می بخشد
     %93.2
     %93.2 (107)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۳ : رابین غوطه ور می شود
     %91.2
     %91.2 (81)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۴ : رابین یک مبارزه را شروع می کند
     %92.4
     %92.4 (95)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۵ : رابین رمزگشایی می کند
     %97
     %97 (79)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۶ : رابین در دریا گم می شود
     %94.6
     %94.6 (220)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۷ : رابین در محاصره
     %95.4
     %95.4 (69)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۸ : رابین خالق خود را می بیند
     %91.6
     %91.6 (57)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۹ : رابین از نو ساخته می شود
     %93.2
     %93.2 (70)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

    • فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد
     %94.8
     %94.8 (333)

     در یک شهر شناور قرن بیست وسومی، یک دختر یتیم اما سرکش متوجه می شود که سرنوشتی به مراتب بزرگتر از آن چیزی که تصور می کرده در انتظارش است. او زمانی به این نتیجه می رسد که یک دستکش با تکنولوژی بالا که متعلق به پدرش بوده به او می رسد....

   بازیگران انیمیشن شروود - فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد

   سایر عوامل انیمیشن شروود - فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد

   دیدگاه‌های انیمیشن شروود - فصل ۱ قسمت ۱۰ : رابین برمی خیزد