بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن بلیپی می اندیشد

   انیمیشن بلیپی می اندیشد

   Blippi Wonders

   89% (1971)
   4.4 /10
   کارگردان: جف جنکینز
   محصول آمریکا - 2021 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %89.4
     %89.4 (367)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

    • فصل 1 قسمت 2
     %90
     %90 (278)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

    • فصل 1 قسمت 3
     %90
     %90 (113)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

    • فصل 1 قسمت 4
     %91.2
     %91.2 (82)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

    • فصل 1 قسمت 5
     %88.4
     %88.4 (151)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

    • فصل 1 قسمت 6
     %89.6
     %89.6 (879)

     بلیپی کنجکاو با وردستان خود به ماجراجویی های سرگرم کننده ای می رود تا پاسخ پرسش های مهم را پیدا کند. سوالاتی مانند: «رنگ های رنگین کمان از کجا می آیند؟» و «چرا بستنی بلیپی آب می شود؟»

   سایر عوامل انیمیشن بلیپی می اندیشد

   دیدگاه‌های انیمیشن بلیپی می اندیشد