بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن بلیپی اومده

   انیمیشن بلیپی اومده

   Blippi visits

   85% (7900)
   5 /10
   کارگردان: برایس فیشمن
   محصول آمریکا - 2017 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %88.6
     %88.6 (781)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 2
     %86.4
     %86.4 (638)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 3
     %85.6
     %85.6 (505)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 4
     %82.2
     %82.2 (194)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 5
     %81.4
     %81.4 (327)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 6
     %81.8
     %81.8 (428)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 7
     %81.4
     %81.4 (323)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 8
     %82.8
     %82.8 (380)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 9
     %84.4
     %84.4 (232)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 10
     %88.2
     %88.2 (463)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 11
     %84.6
     %84.6 (256)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 12
     %81.2
     %81.2 (231)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 13
     %83.4
     %83.4 (184)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 14
     %81.2
     %81.2 (175)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 15
     %84
     %84 (249)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 16
     %82.6
     %82.6 (166)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 17
     %83.4
     %83.4 (270)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 18
     %84.6
     %84.6 (310)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 19
     %79.8
     %79.8 (226)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

    • فصل 1 قسمت 20
     %86.6
     %86.6 (779)

     بلیپی درباره چیزهای هیجان انگیزی مانند ماشین آتش نشانی، باغ وحش، حیوانات، کامیون زباله، فضا و تراکتور به کودکان توضیح می دهد و به آن ها اعداد، رنگ ها، اشکال، کلمات و موارد دیگر را آموزش می دهد.

   سایر عوامل انیمیشن بلیپی اومده

   دیدگاه‌های انیمیشن بلیپی اومده

   • u
    ۶ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من که خیلی خوشم اومد

   • u
    ۱۸ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی عالی بود

   • u
    ۱۸ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من که خوشم نمیاد

   • u
    ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود اخجون

   • u
    ۷ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوشم نیامد

   • u
    ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوش مزه

   • u
    ۱۷ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی جالب نبود

   • u
    ۴ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلم مم

   • u
    ۳ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود