بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن شیمر و شاین

   انیمیشن شیمر و شاین

   Shimmer and Shine

   90% (5854)
   5.1 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: دیو نات - انریکو سانتانا
   محصول آمریکا - 2015 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱و۲
     %85
     %85 (636)

     شیمر، شاین و لی به سرزمین جادویی جدیدی سفر می کنند و با شاهزاده آدارا آشنا می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %85
     %85 (473)

     وقتی زیتا دخترها را در یک حباب جادویی به دام می اندازد، طلا، نهال و پریسا باید آن ها را نجات دهند.

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %85.4
     %85.4 (280)

     شیمر و زهرورا وقتی به بخش جدیدی از آسمان های زهرامی می روند، اتفاقی باعث ایجاد دردسر می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %89
     %89 (246)

     وقتی زیتا دخترها را در یک حباب جادویی به دام می اندازد، طلا، نهال و پریسا باید آن ها را نجات دهند.

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %88.6
     %88.6 (190)

     وقتی جادوی پرواز از آسمان های زهرامی ناپدید می شود، روبی و دخترها سعی می کنند با استفاده از رنگین کمان ها برای رفت و آمد، همه چیز را درست کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %84.2
     %84.2 (178)

     وقتی جادوی پرواز از آسمان های زهرامی ناپدید می شود، روبی و دخترها سعی می کنند با استفاده از رنگین کمان ها برای رفت و آمد، همه چیز را درست کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %88
     %88 (121)

     دخترها زهراکورن آدارا را به آرایشگاه می برند اما وقتی با جادوی سالن وحشت زده می شود، باید پیدایش کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %87.6
     %87.6 (142)

     دخترها زهراکورن آدارا را به آرایشگاه می برند اما وقتی با جادوی سالن وحشت زده می شود، باید پیدایش کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %90.8
     %90.8 (123)

     شیمر و زهرورا وقتی به بخش جدیدی از آسمان های زهرامی می روند، اتفاقی باعث ایجاد دردسر می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %87.2
     %87.2 (100)

     وقتی گل های آدارا نمی شکفند، دخترها و دوستشان مینو به باغ آسمان سفر می کنند تا پرنده ای را پیدا کنند که می تواند به آن ها کمک کند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %88.2
     %88.2 (102)

     وقتی لباس ها به طرزی جادویی به شیمر، شاین و لی گیر می کنند، آن ها باید پر مخصوصی را پیدا کنند تا جادوی آن را خنثی کنند. زیتا خودش را شبیه استاد معجون های دخترها می کند و آن ها را فریب می دهد تا به او در ساخت معجونی مخفی کمک کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %91.2
     %91.2 (109)

     وقتی لباس ها به طرزی جادویی به شیمر، شاین و لی گیر می کنند، آن ها باید پر مخصوصی را پیدا کنند تا جادوی آن را خنثی کنند. زیتا خودش را شبیه استاد معجون های دخترها می کند و آن ها را فریب می دهد تا به او در ساخت معجونی مخفی کمک کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۴
     %90.4
     %90.4 (92)

     وقتی خراب شدن معجون باعث تبدیل شدن شیمر، شاین و لی به بچه می شود، زیتا و نازبو باید از آن ها مراقبت کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۵
     %87.8
     %87.8 (85)

     وقتی گل های آدارا نمی شکفند، دخترها و دوستشان مینو به باغ آسمان سفر می کنند تا پرنده ای را پیدا کنند که می تواند به آن ها کمک کند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۶
     %88.2
     %88.2 (74)

     وقتی زیتا یک سنگ نقاشی به دست می آورد، دردسرهایی هنری ایجاد می کند که دخترها باید کنترلش کنند. وقتی لی اتفاقی آرزو می کند روز برای همیشه ادامه پیدا کند، آن ها باید راهی برای بالا آمدن ماه و تمام شدن روز پیدا کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۷
     %93
     %93 (68)

     وقتی زیتا یک سنگ نقاشی به دست می آورد، دردسرهایی هنری ایجاد می کند که دخترها باید کنترلش کنند. وقتی لی اتفاقی آرزو می کند روز برای همیشه ادامه پیدا کند، آن ها باید راهی برای بالا آمدن ماه و تمام شدن روز پیدا کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۸
     %93
     %93 (79)

     وقتی دخترها با آرد جهنده کیک درست می کنند، کیک می پرد و آن ها باید به موقع برای مهمانی رویا آن را بگیرند. ریختن معجون باعث می شود پارس کردن های راکت جادویی شود. اما وقتی جادو از کنترل خارج می شود، بچه ها باید جلویش را بگیرند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۹
     %87
     %87 (62)

     وقتی دخترها با آرد جهنده کیک درست می کنند، کیک می پرد و آن ها باید به موقع برای مهمانی رویا آن را بگیرند. ریختن معجون باعث می شود پارس کردن های راکت جادویی شود. اما وقتی جادو از کنترل خارج می شود، بچه ها باید جلویش را بگیرند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۰
     %91.8
     %91.8 (49)

     زیتا و زک داخل یک بطری جادویی گیر می افتند و باید قبل از آنکه همه دوستانشان هم به داخل آن کشیده شوند بیرون بیایند. وقتی زیتا می بیند بچه ها در اطراف مخفیگاهش به دنبال جواهرات هستند، باید کاری کند آن ها مخفیگاهش را پیدا نکنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۱
     %90.4
     %90.4 (58)

     زیتا و زک داخل یک بطری جادویی گیر می افتند و باید قبل از آنکه همه دوستانشان هم به داخل آن کشیده شوند بیرون بیایند. وقتی زیتا می بیند بچه ها در اطراف مخفیگاهش به دنبال جواهرات هستند، باید کاری کند آن ها مخفیگاهش را پیدا نکنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۲
     %84.4
     %84.4 (72)

     زیتا از لباس مخصوصی برای وارد کردن یواشکی نازبوی خود و خانواده اش به رژه استفاده می کند، اما پوشش مخفی آن ها لو می رود. وقتی نازبو یک شنل جادویی به دست می آورد، زیتا حسادت می کند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۳
     %89
     %89 (65)

     زیتا از لباس مخصوصی برای وارد کردن یواشکی نازبوی خود و خانواده اش به رژه استفاده می کند، اما پوشش مخفی آن ها لو می رود. وقتی نازبو یک شنل جادویی به دست می آورد، زیتا حسادت می کند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۴
     %89.6
     %89.6 (54)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۵
     %92
     %92 (277)

     وقتی خراب شدن معجون باعث تبدیل شدن شیمر، شاین و لی به بچه می شود، زیتا و نازبو باید از آن ها مراقبت کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۶
     %89.8
     %89.8 (39)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۷و۲۸
     %86
     %86 (46)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۹و۳۰
     %92.6
     %92.6 (32)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۱
     %82.8
     %82.8 (28)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۲
     %94
     %94 (27)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۳
     %100
     %100 (24)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۴و۳۵
     %91.4
     %91.4 (28)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۶
     %83.4
     %83.4 (24)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۷
     %85.2
     %85.2 (27)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۸
     %87.8
     %87.8 (33)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۹
     %74.2
     %74.2 (31)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

    • فصل ۱ قسمت ۴۰
     %90.2
     %90.2 (41)

     «شیمر و شاین»، داستان ماجراجویی های جادویی دوقلوهای ناهمسان جادویی، شیمر و شاین، است که به خاطر برآورده کردن آرزوهای دوست صمیمی شان که یک انسان است، ناخواسته باعث ایجاد آشوب و بی نظمی می شوند.

   سایر عوامل انیمیشن شیمر و شاین

   دیدگاه‌های انیمیشن شیمر و شاین