بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن جوخه جوجه ای

   انیمیشن جوخه جوجه ای

   The Chicken Squad

   86% (2840)
   5.8 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: اسکات برن
   محصول آمریکا - 2021 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %81.8
     %81.8 (228)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %84
     %84 (191)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %80.6
     %80.6 (128)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %87
     %87 (93)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %84.4
     %84.4 (92)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 6
     %89.6
     %89.6 (69)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 7
     %84.8
     %84.8 (58)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 8
     %86.2
     %86.2 (58)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 9
     %88.6
     %88.6 (56)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 10
     %89.6
     %89.6 (61)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 11
     %77.8
     %77.8 (47)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 12
     %93.4
     %93.4 (36)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 13
     %90.4
     %90.4 (42)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 14
     %87
     %87 (49)

     «جوخه جوجه ای» مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی، محصول کشور امریکا در سال 2021 و تولید کمپانی «دیزنی» است. در این انیمیشن، گروهی سه نفره از جوجه ها و سگی نگهبان و با تجربه، با همکاری یکدیگر و قدرت تفکر انتقادی، تلاش می کنند مشکلات محله خود را حل کنند و صلح و آرامش را در حیاط خانه حفظ کنند.

    • فصل 1 قسمت 15
     %86.2
     %86.2 (29)

     جوخه جوجه ای به دکتر درت کمک می کنند تا برنامه ای علمی را تهیه کند.

    • فصل 1 قسمت 16
     %88.2
     %88.2 (34)

     دو روح شروع به ترساندن حیوانات محله می کنند و شکلات هایشان را می دزدند.

    • فصل 1 قسمت 17
     %96.6
     %96.6 (24)

     کاپیتان تالی عملیات جستجوی گنجی را برای جوخه جوجه ای آغاز می کند تا مهارت های جستجویشان را بسنجد.

    • فصل 1 قسمت 18
     %90
     %90 (24)

     کوپ چیزی شبیه به استخوان یک دایناسور را پیدا می کند که منجر به تلاش آنها برای یافتن تعداد بیشتری از استخوان می شود.

    • فصل 1 قسمت 19
     %84
     %84 (20)

     اندیکات یک نمایشگاه هنری را در خانه خود افتتاح می کند. کوپ بر روی بردن مدالی جدید تمرکز کرده و این مسئله باعث می شود در چند کار دیگرش بی دقتی کند.

    • فصل 1 قسمت 20
     %87.8
     %87.8 (33)

     جوخه جوجه ای تلاش می کنند تا مادرشان را با تزیین خانه تحت تاثیر قرار دهند اما...

    • فصل 1 قسمت 21
     %88.6
     %88.6 (21)

     جوخه جوجه ای مشتاق برگزاری یک مهمانی غافلگیرانه برای کاپیتان تالی است اما یک نفر وسایل نمایش آن ها را برداشته است!

    • فصل 1 قسمت 22
     %92
     %92 (20)

     یک ماشین پرنده اسرارآمیز بر فراز محله شناور است.

    • فصل 1 قسمت 23
     %81.6
     %81.6 (26)

     کاپیتان تالی جوخه جوجه ای را به اردو می برد تا به آن ها جستجو کردن و نجات دادن را آموزش دهد.

    • فصل 1 قسمت 24
     %92.8
     %92.8 (22)

     هاگ داگ امیدوار است با ورود به رویداد ورزشی سگ ها بتواند مانند قهرمانان سگی اش بدرخشد.

    • پسرعمو کورنلیوس که می خواهد با جوخه جوجه ای کارهای هنری انجام دهد سری به آن ها می زند؛ اما آن ها ناگهان ماموریت پیدا می کنند که جلوی یک دزد سریالی را بگیرند.

    • پسرعمو کورنلیوس که می خواهد با جوخه جوجه ای کارهای هنری انجام دهد سری به آن ها می زند؛ اما آن ها ناگهان ماموریت پیدا می کنند که جلوی یک دزد سریالی را بگیرند.

    • جوخه جوجه ای به دکتر درت کمک می کنند که یک برنامه علمی برگزار کند. جوخه جوجه ای سه جوجه دیگر را به چالش می کشند و هر دو گروه سعی دارند به عنوان بخشی از تمرینشان پرچم یکدیگر را بگیرند.

    • جوخه جوجه ای به دکتر درت کمک می کنند که یک برنامه علمی برگزار کند. جوخه جوجه ای سه جوجه دیگر را به چالش می کشند و هر دو گروه سعی دارند به عنوان بخشی از تمرینشان پرچم یکدیگر را بگیرند.

    • بو و سوییتی برای هالووین شبیه دایناسور تی رکس لباس می پوشند اما هر دو می خواهند تنها کسی باشند که لباس دایناسوری دارد؛ به همین خاطر طی سه مسابقه با هم رقابت می کنند و هرکس برنده شود لباس مال اوست. دو روح، حیوان های محله را می ترسانند و شکلاتشان را می گیرند.

    • فصل 1 قسمت 30
     %93
     %93 (23)

     بو و سوییتی برای هالووین شبیه دایناسور تی رکس لباس می پوشند اما هر دو می خواهند تنها کسی باشند که لباس دایناسوری دارد؛ به همین خاطر طی سه مسابقه با هم رقابت می کنند و هرکس برنده شود لباس مال اوست. دو روح، حیوان های محله را می ترسانند و شکلاتشان را می گیرند.

    • کاپیتان تالی یک برنامه شکار گنج برای جوخه جوجه ای به راه می اندازد تا مهارت جستجوی آن ها را آزمایش کند. مونتی لباس مخصوص نمایشش را گم کرده و بدون آن روی صحنه نمی رود.

    • کاپیتان تالی یک برنامه شکار گنج برای جوخه جوجه ای به راه می اندازد تا مهارت جستجوی آن ها را آزمایش کند. مونتی لباس مخصوص نمایشش را گم کرده و بدون آن روی صحنه نمی رود.

    • فصل 1 قسمت 33
     %58.2
     %58.2 (23)

     کوپ چیزی شبیه استخوان دایناسور پیدا می کند و این قضیه باعث می شود او و خواهر و برادرهایش به دنبال استخوان های بیشتری بگردند. جوخه جوجه ای آن قدر از ربات گیزمو خوششان آمده که تصمیم می گیرند با افزودن ابزارهای بیشتری به آن کمک کنند.

    • فصل 1 قسمت 34
     %84.8
     %84.8 (21)

     کوپ چیزی شبیه استخوان دایناسور پیدا می کند و این قضیه باعث می شود او و خواهر و برادرهایش به دنبال استخوان های بیشتری بگردند. جوخه جوجه ای آن قدر از ربات گیزمو خوششان آمده که تصمیم می گیرند با افزودن ابزارهای بیشتری به آن کمک کنند.

    • فصل 1 قسمت 35
     %80
     %80 (20)

     اندیکوت در خانه شان یک نمایشگاه هنری به راه می اندازد. کوپ آن قدر بر بردن مدال جدید تمرکز کرده که حواسش پرت می شود و در چندین بخش اشتباه می کند.

    • فصل 1 قسمت 36
     %76.6
     %76.6 (24)

     اندیکوت در خانه شان یک نمایشگاه هنری به راه می اندازد. کوپ آن قدر بر بردن مدال جدید تمرکز کرده که حواسش پرت می شود و در چندین بخش اشتباه می کند.

    • فصل 1 قسمت 37
     %80
     %80 (20)

     جوخه جوجه ای تصمیم می گیرند با تزیین کردن خانه مادرشان را خوشحال کنند اما خانه دیگری از آن ها پیشی می گیرد و زیباتر می شود. مگی خواهر و برادر های جوجه را فرا می خواند تا درباره دزیده شدن غذایش به آن ها گزارش دهد.

    • جوخه جوجه ای تصمیم می گیرند با تزیین کردن خانه مادرشان را خوشحال کنند اما خانه دیگری از آن ها پیشی می گیرد و زیباتر می شود. مگی خواهر و برادر های جوجه را فرا می خواند تا درباره دزیده شدن غذایش به آن ها گزارش دهد.

    • جوخه جوجه ای به میزی ارزش صداقت را یاد می دهند. دینا بعد از رسیدگی به موهای خویشاوندان مگی، یک سالن زیبایی باز می کند.

    • فصل 1 قسمت 40
     %84.4
     %84.4 (51)

     جوخه جوجه ای به میزی ارزش صداقت را یاد می دهند. دینا بعد از رسیدگی به موهای خویشاوندان مگی، یک سالن زیبایی باز می کند.

    • فصل 1 قسمت 41
     %84.8
     %84.8 (58)

     کاپیتان تالی بعد از آنکه به جوخه جوجه ای شگردهای کارآگاهی را یاد می دهد، ناپدید می شود. جوخه جوجه ای با یک خارپشت دوست می شوند که خیلی خجالتی است، چون می ترسد خارهایش دیگران را اذیت کند یا باعث دردسر شود.

    • فصل 1 قسمت 42
     %90.4
     %90.4 (33)

     یک نفر لیموهای اسنیک و ویز را دزدیده و به جای آن ها پیاز گذاشته، درنتیجه لیموناد بدمزه شده است. بدی چکمه آبی دوباره به محله آمده تا سر به سر همه بگذارد.

    • جوخه جوجه ای مدتی است که به هیچ ماموریتی نرفته و کوپ حوصله اش سر رفته است؛ به همین خاطر سوییتی و بو یک ماموریت ساختگی برای پیدا کردن پینکی برای او درست می کنند. دو تا از بچه های فامیل، اسنیک و ویز را الگوی خود قرار داده اند.

    • فصل 1 قسمت 44
     %81.6
     %81.6 (39)

     جوخه جوجه ای مدتی است که به هیچ ماموریتی نرفته و کوپ حوصله اش سر رفته است؛ به همین خاطر سوییتی و بو یک ماموریت ساختگی برای پیدا کردن پینکی برای او درست می کنند. دو تا از بچه های فامیل، اسنیک و ویز را الگوی خود قرار داده اند.

    • فصل 1 قسمت 45
     %93.4
     %93.4 (36)

     کاپیتان تالی بعد از آنکه به جوخه جوجه ای شگردهای کارآگاهی را یاد می دهد، ناپدید می شود. جوخه جوجه ای با یک خارپشت دوست می شوند که خیلی خجالتی است، چون می ترسد خارهایش دیگران را اذیت کند یا باعث دردسر شود.

    • فصل 1 قسمت 46
     %87.6
     %87.6 (32)

     اسنیک و ویز بو را به خاطر پوشیدن شنل سرزنش می کنند و اعتماد به نفس او پایین می آید. عینک کوپ ناگهان گم می شود و او باید با دید ضعیفش به دنبال آن بگردد.

    • فصل 1 قسمت 47
     %93.8
     %93.8 (26)

     اسنیک و ویز بو را به خاطر پوشیدن شنل سرزنش می کنند و اعتماد به نفس او پایین می آید. عینک کوپ ناگهان گم می شود و او باید با دید ضعیفش به دنبال آن بگردد.

    • فصل 1 قسمت 48
     %89
     %89 (22)

     یک نفر لیموهای اسنیک و ویز را دزدیده و به جای آن ها پیاز گذاشته، درنتیجه لیموناد بدمزه شده است. بدی چکمه آبی دوباره به محله آمده تا سر به سر همه بگذارد.

    • اسکاوت گِلی می شود و دوستان جوجه اش سعی می کنند او را حمام کنند، اما او به شدت از آب می ترسد. جوخه جوجه ای از هم جدا می شوند تا به فراز و کویین بی کمک کنند.

    • اسکاوت گِلی می شود و دوستان جوجه اش سعی می کنند او را حمام کنند، اما او به شدت از آب می ترسد. جوخه جوجه ای از هم جدا می شوند تا به فراز و کویین بی کمک کنند.

    • فصل 1 قسمت 51
     %95
     %95 (32)

     کاپیتان تالی برای جوخه جوجه ای و دوستانشان یک اردوی تفریحی ترتیب می دهد، اما بعضی از وسائل آن ها به طور مرموزی آسیب می بیند. جوخه جوجه ای سعی می کنند به فراز کمک کنند به ترسش بر طوفان غلبه کند.

    • جوخه جوجه ای لاک پشتی را نجات می دهند که در یک برکه گیر افتاده است. وقتی سه جوجه اتفاقی در آزمایشگاه دکتر درت گل و لای پخش می کنند، اجازه می دهند دوست دانشمندشان شب را در خانه آن ها بماند.

    • فصل 1 قسمت 53
     %87.4
     %87.4 (38)

     وقتی جوخه جوجه ای توسط آتش نشانان جوجه ای از آسانسور نجات پیدا می کنند، تصمیم می گیرند به نجات دهندگان خود پاداش دهند. وقتی جوخه جوجه ای می فهمند موبایلی که کوپ چندماه پیش در سطل زباله پیدا کرده مال کیست، تصمیم می گیرند آن را به صاحبش برگردانند.

    • فصل 1 قسمت 54
     %84
     %84 (25)

     وقتی جوخه جوجه ای توسط آتش نشانان جوجه ای از آسانسور نجات پیدا می کنند، تصمیم می گیرند به نجات دهندگان خود پاداش دهند. وقتی جوخه جوجه ای می فهمند موبایلی که کوپ چندماه پیش در سطل زباله پیدا کرده مال کیست، تصمیم می گیرند آن را به صاحبش برگردانند.

    • فصل 1 قسمت 55
     %77.2
     %77.2 (28)

     کاپیتان تالی برای جوخه جوجه ای و دوستانشان یک اردوی تفریحی ترتیب می دهد، اما بعضی از وسائل آن ها به طور مرموزی آسیب می بیند. جوخه جوجه ای سعی می کنند به فراز کمک کنند به ترسش بر طوفان غلبه کند.

    • فصل 1 قسمت 56
     %74
     %74 (43)

     جوخه جوجه ای لاک پشتی را نجات می دهند که در یک برکه گیر افتاده است. وقتی سه جوجه اتفاقی در آزمایشگاه دکتر درت گل و لای پخش می کنند، اجازه می دهند دوست دانشمندشان شب را در خانه آن ها بماند.

    • فصل 1 قسمت 57
     %81.8
     %81.8 (75)

     یک زنبور برای هدایت گروهی از زنبورها انتخاب می شود تا آن ها را به گل ها برساند، اما مضطرب می شود و نمی تواند این کار را انجام دهد. یک سگ آبی ناشنوا از جوخه جوجه ای می خواهد به یک نفر که به دردسر افتاده کمک کنند.

    • فصل 1 قسمت 58
     %91.4
     %91.4 (139)

     یک زنبور برای هدایت گروهی از زنبورها انتخاب می شود تا آن ها را به گل ها برساند، اما مضطرب می شود و نمی تواند این کار را انجام دهد. یک سگ آبی ناشنوا از جوخه جوجه ای می خواهد به یک نفر که به دردسر افتاده کمک کنند.

   سایر عوامل انیمیشن جوخه جوجه ای

   دیدگاه‌های انیمیشن جوخه جوجه ای

   • u
    Abolfazl ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی