بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   90% (101699)
   7.5 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - ۲۰۱۵ - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %85.2
     %85.2 (4,531)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %85.8
     %85.8 (4,030)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %87.6
     %87.6 (2,690)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %87.4
     %87.4 (2,227)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %88.2
     %88.2 (1,899)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %86.2
     %86.2 (1,649)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %87.8
     %87.8 (1,492)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %85
     %85 (535)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %86.6
     %86.6 (1,525)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %88
     %88 (1,242)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %89.4
     %89.4 (1,496)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %91
     %91 (3,134)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %87.6
     %87.6 (1,138)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۴
     %90.4
     %90.4 (1,164)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۵
     %89.2
     %89.2 (889)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۶
     %88.4
     %88.4 (999)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۷
     %87.6
     %87.6 (960)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۸
     %89.6
     %89.6 (801)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۱۹
     %88.6
     %88.6 (1,016)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲۰
     %89.6
     %89.6 (1,161)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲۱
     %88
     %88 (867)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲۲
     %88.4
     %88.4 (1,026)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲۳
     %87.2
     %87.2 (1,126)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل ۱ قسمت ۲۴
     %89.2
     %89.2 (1,467)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس 😊😊

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاریس رو خیلی دوست دارم لطفا قسمت های دیگشم بزارین♥

   • u
    ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی فیلم جالب و کمدی و خنده داری هست مخصوصا گربه ی سیاه خیلی با شیرین کاری هاش ادم رو میخندونه

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    لطفا قسمت هارا دوبله کنید

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    راستش الان یک چند سالی هست که دیگه از قسمت دوازده به بعد فصل چهار نیومده خواهشا دوبله کنید ما خیلی وقته می‌خواهیم ادامه ی سریال رو ببینیم و در کل سریال خوبیه ممنون

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی ممنونم از شما واقعا ممنونم

   • u
    ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام بی زحمت فصل ۵ را هم بگذارید

   • u
    ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی سریال عالی بود مرسی از کارگردانش 👏

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۹ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۸ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فصل ۵ هم بزارین

   • u
    ۷ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بد نبود

   • u
    ۳۰ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی من عاشق مرینتم😍😍😘😘

   • u
    ۲۸ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود🧋

   • u
    ۲۶ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۶ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    مشه بزنم فیلم دختر کفشدوزکی رو قسمت‌های جدید رو بگذارید

   • u
    ۲۵ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این فصل 4 مثل فصل های دیگه 26 قسمت داره چرا 12 تاشو فقط گذاشتین ؟؟ لطفا بذارین بقیه رو و باید اشاره کنم که دوبله اش عالیه و فیلمش هم که دیگه نگم چقد قشنگه لطفا فصل 5 هم بذارین ممنون عالی عالی عالی 🙏

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام خیلی خیلی خوب بود من دختر کفشدوزکی راخیلی دوست دارم

   • u
    ۱۵ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    🥰🥰🥰🥰🥰

   • u
    ۱۰ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیا فقط همینه ⁦🤩🤩🤩🤩 از سازنده ممنون

   • u
    ۲۱ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود 🌹🌹

   • u
    ۹ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام من فیلم ماجرا در پاریس عاشقش شدم❣️