بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   90% (60893)
   7.6 /10
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %85.8
     %85.8 (2,706)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 2
     %85.8
     %85.8 (2,383)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 3
     %88.4
     %88.4 (1,603)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 4
     %87.8
     %87.8 (1,294)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 5
     %88.4
     %88.4 (1,068)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 6
     %87
     %87 (960)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 7
     %87.6
     %87.6 (847)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 8
     %86
     %86 (297)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 9
     %86.6
     %86.6 (845)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 10
     %88
     %88 (711)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 11
     %89
     %89 (878)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 12
     %91.6
     %91.6 (2,274)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 13
     %87.4
     %87.4 (633)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 14
     %92.4
     %92.4 (625)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 15
     %89.2
     %89.2 (494)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 16
     %88.4
     %88.4 (570)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 17
     %86.8
     %86.8 (522)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 18
     %88.4
     %88.4 (444)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 19
     %88
     %88 (575)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 20
     %90.2
     %90.2 (679)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 21
     %87.4
     %87.4 (503)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 22
     %87.8
     %87.8 (585)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 23
     %87.8
     %87.8 (671)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 24
     %88.2
     %88.2 (878)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس 😊😊

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاریس رو خیلی دوست دارم لطفا قسمت های دیگشم بزارین♥

   • u
    ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود

   • ۴ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بهترین انیمیشن دنیا هستش که دیدم عالیه ❤️❤️❤️

   • u
    ۴ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عاللللللی

   • u
    ۳ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این انیمیشن بسیار عالی است من این کارتونی که د وست دارم ماجرا جویی در پاریس

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون از کارگردان ئ سازنده فیلم

   • u
    ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلم شدم

   • u
    ایمان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    🤍

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    كسى نيست كه اين فيلم رو نديده باشه فوق العاده زيباست 😍😍😍😍😍😍عاشقشم

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عشششششق

   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من خیلی از این لذت بردم

   • u
    ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی فیلم جالب و کمدی و خنده داری هست مخصوصا گربه ی سیاه خیلی با شیرین کاری هاش ادم رو میخندونه

   • u
    ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بهترین انیمیشن ‌دنیا‌است

   • u
    ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود😍🤩

   • u
    ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالــــــــــــــــــــــــــی

   • u
    ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این فیلم عالی هست