بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   90% (83433)
   7.5 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %85.4
     %85.4 (3,718)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 2
     %85.8
     %85.8 (3,277)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 3
     %87.8
     %87.8 (2,209)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 4
     %87.2
     %87.2 (1,810)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 5
     %88
     %88 (1,476)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 6
     %86.4
     %86.4 (1,319)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 7
     %87.2
     %87.2 (1,201)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 8
     %85
     %85 (418)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 9
     %86.8
     %86.8 (1,196)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 10
     %88
     %88 (999)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 11
     %89
     %89 (1,209)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 12
     %91.2
     %91.2 (2,949)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 13
     %88
     %88 (910)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 14
     %91
     %91 (911)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 15
     %89.2
     %89.2 (725)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 16
     %88.8
     %88.8 (820)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 17
     %88.6
     %88.6 (746)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 18
     %89
     %89 (638)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 19
     %88.4
     %88.4 (806)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 20
     %90
     %90 (956)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 21
     %88.2
     %88.2 (706)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 22
     %88.6
     %88.6 (834)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 23
     %88.2
     %88.2 (908)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 24
     %88.8
     %88.8 (1,182)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس 😊😊

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاریس رو خیلی دوست دارم لطفا قسمت های دیگشم بزارین♥

   • مستر کلاه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    بهترین فیلم دنیا من عاشق ادرینم

   • u
    ۹ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام من فیلم ماجرا در پاریس عاشقش شدم❣️

   • u
    ۷ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود من عاشق مرینتم

   • u
    ۴ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالیه من عاشق مرینتم

   • u
    ۴ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۹ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عاشقم

   • u
    ۲۱ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من دوستش داشتم ولی زیاد من دختر کفشدوزکی رو دوست ندارم

   • u
    ۸ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    💜💜💜

   • u
    ۸ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی ممنون عالی بود

   • u
    ۳۰ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۹ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    👏❤️👍

   • u
    ۲۰ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوبه عالیه خوبه

   • u
    ۱۷ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    rezaieanamir ۲ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    👍

   • u
    ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    درجه یک

   • u
    ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود دوسش داشتم

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۹ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بد نبود