بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس
   رایگان

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   92% (14191)
   7.7 /10
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %89.2
     %89.2 (385)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 2
     رایگان
     %86.4
     %86.4 (538)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 3
     رایگان
     %88
     %88 (359)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 4
     رایگان
     %87.4
     %87.4 (267)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 5
     رایگان
     %87.2
     %87.2 (250)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 6
     رایگان
     %87
     %87 (216)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 7
     رایگان
     %89
     %89 (183)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 8
     رایگان
     %86.2
     %86.2 (81)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 9
     رایگان
     %88.4
     %88.4 (185)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 10
     رایگان
     %90.2
     %90.2 (164)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 11
     رایگان
     %92.2
     %92.2 (196)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 12
     رایگان
     %91.4
     %91.4 (555)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 13
     رایگان
     %87.2
     %87.2 (162)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 14
     رایگان
     %94.4
     %94.4 (157)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 15
     رایگان
     %86.6
     %86.6 (126)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 16
     رایگان
     %88.2
     %88.2 (136)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 17
     رایگان
     %83.4
     %83.4 (126)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 18
     رایگان
     %90
     %90 (112)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 19
     رایگان
     %89.4
     %89.4 (120)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 20
     رایگان
     %88
     %88 (153)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 21
     رایگان
     %87
     %87 (136)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 22
     رایگان
     %86.4
     %86.4 (142)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 23
     رایگان
     %91.4
     %91.4 (175)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 24
     رایگان
     %88.4
     %88.4 (234)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس 😊😊

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاریس رو خیلی دوست دارم لطفا قسمت های دیگشم بزارین♥

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    واقعا عالی هست این کارتون ❤️

   • u
    ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    وای خیلی انیمیشن خوبی من عاشقشم خیلی دوسش دارم 😍

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    وای خیلی انیمیشن خوبی من عاشقشم خیلی دوسش دارم 😍

   • u
    ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیه فصل ۴ رو لطفاً زودتر کامل کنید💞ممنون میشم

   • u
    bahrami ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من این کارتون رو بیشتر از هر کارتونی دوست داشتم ماجراجویی در پاریس عالی بود

   • u
    ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    جالب

   • u
    ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالیه

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خوبه