بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir

   92% (39981)
   7.6 /10
   کارگردان: توماس آستروک - ویلفرد پین
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %86.6
     %86.6 (1,628)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 2
     %87
     %87 (1,551)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 3
     %89
     %89 (985)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 4
     %88.4
     %88.4 (826)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 5
     %88.8
     %88.8 (676)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 6
     %88.4
     %88.4 (591)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 7
     %88.6
     %88.6 (540)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 8
     %85.6
     %85.6 (179)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 9
     %87.8
     %87.8 (541)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 10
     %89.4
     %89.4 (443)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 11
     %89.8
     %89.8 (586)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 12
     %92
     %92 (1,471)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 13
     %88.6
     %88.6 (409)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 14
     %92.8
     %92.8 (405)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 15
     %89
     %89 (313)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 16
     %88.4
     %88.4 (345)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 17
     %87.4
     %87.4 (330)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 18
     %88.8
     %88.8 (291)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 19
     %90
     %90 (362)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 20
     %92
     %92 (427)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 21
     %89.2
     %89.2 (328)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 22
     %90
     %90 (383)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 23
     %88.2
     %88.2 (444)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

    • فصل 1 قسمت 24
     %89.2
     %89.2 (576)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • u
    ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    من فیلمی که خیلی دوست دارم ماجراجویی در پاریس 😊😊

   • u
    ۲۰ دی ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاریس رو خیلی دوست دارم لطفا قسمت های دیگشم بزارین♥

   • u
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۶ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۶ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خوبه عالیه بد نیست

   • u
    ۵ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    آلی

   • u
    ۵ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی قشنگه

   • u
    ۴ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من عاشق دختر کفشدوزکی هستم🐞

   • u
    ۲ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی عاشقش شدم

   • u
    ۳۰ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود تنها فیلمی که دوست دارم ماجراجویی در پاریس است امیدوارم شما هم دوست داشته باشید

   • u
    ۲۹ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    سلام من ماجرا جویی در پاريس را خیلی دوست دارم خیلی عالی بود.

   • u
    ۲۹ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بی نظیرررررررررر من عاشق دختر کفشدوزکی وگربه سیاهم :)

   • u
    ۲۸ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    این قیلم را خیلی دست دارم.

   • u
    ۲۴ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی علی عل عال عالی عال

   • u
    آژوان مام قادری ۲۳ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیییییی

   • u
    ۲۲ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من این فیلم که خیلی دوست دارم لطفاً قسمت های دیگشم بزارین♥️🖤💜♥️🖤💜♥️🖤💜♥️🖤💜

   • u
    ۲۲ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    ،عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی عالی و هیجان انگیز است

   • u
    ۱۵ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلم هستم 💖💖💖💖💖💙💙💙💙💙

   • u
    ۱۳ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالیه اینقدر خوب بود که صد بار دیدمش

   • u
    ۱۱ دی ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    بهترین انمیشن جهان:ماجراجویی در پاریس