بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن ربات و هیولا - فصل ۱ قسمت ۱۴
   ربات و هیولا / قسمت چهاردهم

   انیمیشن ربات و هیولا - فصل ۱ قسمت ۱۴

   Robot and Monster E14

   6.4 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: گری کنراد - سم لیواین
   ۱۱ دقیقه - محصول آمریکا - ۲۰۱۲ - دوبله شده - بدون زیرنویس - کیفیت HD

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۴
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۵
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۶
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۷
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۸
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۹
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۰
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۱
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۲
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۳
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۴
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۵
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۶
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۷
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۸
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۹
     %0

     «ربات و هیولا»، مجموعه انیمیشنی در ژانر ماجراجویی و محصول کشور امریکا در سال 2021 است. داستان این انیمیشن، درباره روبات و هیولاست که دو دوست بسیار خوب هستند. آنها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با هم طی ماجراجویی های خود، مسائل و چالش های مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۰
     %0

     وقتی ربات می فهمد قهرمان دوران کودکی هیولا یعنی لیل لوگناتس درواقع دزد است، دلش نمی آید با گفتن حقیقت به هیولا دل او را بشکند و باعث می شود هر دو در سرقت های بزرگ لیل لوگناتس دخیل شوند!

    • فصل ۱ قسمت ۳۱
     %0

     ربات نباید بگذارد گیزمو، پسرعموی دیوانه اش درباره مهمانی باکلاس خانوادگی آن شب چیزی بفهمد، وگرنه امکانش هست که دیگر به ضیافت های خانوادگی دعوتش نکنند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۲
     %0

     وقتی هیولا می فهمد ربات در دوران جوانی شان یک شوخی عملی با او کرده، شوکه می شود. او تصمیم می گیرد با عملی کردن یک شوخی مفصل کار او را تلافی کند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۳
     %0

     وقتی هیولا می فهمد ربات در دوران جوانی شان یک شوخی عملی با او کرده، شوکه می شود. او تصمیم می گیرد با عملی کردن یک شوخی مفصل کار او را تلافی کند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۴
     %0

     وقتی دوستان هیولا متوجه می شوند که او مبتلا به «خشم شبانه» است، او را در یک کلاس کنترل خشم ثبت نام می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۵
     %0

     وقتی ربات از کارخانه پلک زدن روشنایی استعفا می دهد تا شغل دیگری را انتخاب می کند، هیولا به دیفالت ها کمک می کند تا او را برگردانند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۶
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند درخت بیکن خود را پرورش دهند تا بتوانند ذخیره تمام نشدنی از غذای مورد علاقه شان یعنی بیکن داشته باشند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۷
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند درخت بیکن خود را پرورش دهند تا بتوانند ذخیره تمام نشدنی از غذای مورد علاقه شان یعنی بیکن داشته باشند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۸
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند برای به دست آوردن پول بیشتر، چند بسته مخفی را به تعدادی شخص مشکوک ارسال کنند. اما دیر به این موضوع پی می برند که درگیر چیزی بزرگتر شده اند.

    • فصل ۱ قسمت ۳۹
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند برای به دست آوردن پول بیشتر، چند بسته مخفی را به تعدادی شخص مشکوک ارسال کنند. اما دیر به این موضوع پی می برند که درگیر چیزی بزرگتر شده اند.

    • فصل ۱ قسمت ۴۰
     %0

     ربات و هیولا تیم رقیب را در مهمانی سوپرپول تشویق می کنند تا آنجایی که هیولا پا را فراتر از حد خود می گذارد و مبارزه آغاز می شود.

    • فصل ۱ قسمت ۴۱
     %0

     ربات و هیولا تیم رقیب را در مهمانی سوپرپول تشویق می کنند تا آنجایی که هیولا پا را فراتر از حد خود می گذارد و مبارزه آغاز می شود.

    • فصل ۱ قسمت ۴۲
     %0

     وقتی هم خانواده ربات و هم خانواده هیولا برای جشن گرفتن باکونماس به آپارتمان آنها دعوت می شوند، تنش ها بالا می گیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۴۳
     %0

     وقتی به نظر می رسد جی دی به گارت علاقه مند شده، ربات به دنبال رو کردن چهره واقعی گارت است؛ درحالیکه هیولا همچنان محکم به ایده آلش از علاقه واقعی ایمان دارد.

    • فصل ۱ قسمت ۴۴
     %0

     وقتی به نظر می رسد جی دی به گارت علاقه مند شده، ربات به دنبال رو کردن چهره واقعی گارت است؛ درحالیکه هیولا همچنان محکم به ایده آلش از علاقه واقعی ایمان دارد.

    • فصل ۱ قسمت ۴۵
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند برای خودشان درخت بیکن درست کنند تا همیشه ذخیره غذای مورد علاقه شان را داشته باشند. اما تئوری هیولا درباره تغذیه درخت زیادی پرثمر می شود؛ چون درخت زنده و خطرناک می شود!

    • فصل ۱ قسمت ۴۶
     %0

     ربات و هیولا تصمیم می گیرند برای خودشان درخت بیکن درست کنند تا همیشه ذخیره غذای مورد علاقه شان را داشته باشند. اما تئوری هیولا درباره تغذیه درخت زیادی پرثمر می شود؛ چون درخت زنده و خطرناک می شود!

    • فصل ۱ قسمت ۴۷
     %0

     وقتی به نظر می رسد جی دی به گارت علاقه مند شده است، ربات به دنبال آن است که چهره واقعی گارت را رو کند، درحالیکه هیولا مصرانه به ایده آل هایش درباره علاقه واقعی وفادار است.

    • فصل ۱ قسمت ۴۸
     %0

     وقتی به نظر می رسد جی دی به گارت علاقه مند شده است، ربات به دنبال آن است که چهره واقعی گارت را رو کند، درحالیکه هیولا مصرانه به ایده آل هایش درباره علاقه واقعی وفادار است.

    • فصل ۱ قسمت ۴۹
     %0

     ربات و هیولا یک موجود مکانیکی را که در میان دیوار آپارتمانشان زندگی می کند پیدا می کنند و نامش را مارف می گذارند. آن ها او را تبدیل به حیوان خانگی خود می کنند. هیولا برای آنکه پری ناراحت نشود، درباره ادکلن دست ساز او دروغ می گوید. برای آنکه دروغشان فاش نشود، ربات و هیولا باید همه شیشه های ادکلن بدبوی پری را بخرند و مدام از آن استفاده کنند، هرچند بوی گند می گیرند!

    • فصل ۱ قسمت ۵۰
     %0

     ربات و هیولا یک موجود مکانیکی را که در میان دیوار آپارتمانشان زندگی می کند پیدا می کنند و نامش را مارف می گذارند. آن ها او را تبدیل به حیوان خانگی خود می کنند. هیولا برای آنکه پری ناراحت نشود، درباره ادکلن دست ساز او دروغ می گوید. برای آنکه دروغشان فاش نشود، ربات و هیولا باید همه شیشه های ادکلن بدبوی پری را بخرند و مدام از آن استفاده کنند، هرچند بوی گند می گیرند!

   سایر عوامل انیمیشن ربات و هیولا - فصل ۱ قسمت ۱۴

   دیدگاه‌های انیمیشن ربات و هیولا - فصل ۱ قسمت ۱۴