بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن هایدی

   انیمیشن هایدی

   Heidi

   89% (4177)
   7.2 /10
   کارگردان: جروم موسکادت
   محصول فرانسه - ۲۰۱۵ - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %87.6
     %87.6 (354)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %88
     %88 (312)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %87
     %87 (260)

     هاید دختر جوانی است که با پدربزرگش در کوههای سوئیس زندگی می کند.

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %83.6
     %83.6 (194)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %87.6
     %87.6 (207)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %86.6
     %86.6 (184)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %88.8
     %88.8 (194)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %94
     %94 (134)

     زمستان فرا رسیده است. هایدی از پدربزرگ می خواهد بعد از مدرسه به روستا برود تا پیتر را ببیند. پدربزرگ موافقت می کند و او با سورتمه اش به روستا میبرد.

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %82.8
     %82.8 (145)

     هایدی، یتیمی جوان با موهای قهوه ای فرفری، برای زندگی با پدربزرگش، پیرمرد ساکت و منزوی، به کوه های آلپ سوئیس منتقل می شود. زندگی جدید او بسیار چالش برانگیز است و زندگی در کوهستان می تواند سخت باشد، اما هایدی با شجاعت و قدرت زندگی جدیدش را می پذیرد.

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %88.2
     %88.2 (102)

     سریال انیمیشنی هایدی به کارگردانی جروم موسکاده در سال 2015 توسط کشورهای فرانسه و استرالیا ساخته شده است. هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %91.2
     %91.2 (155)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %87.6
     %87.6 (129)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %91.8
     %91.8 (88)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۴
     %87.6
     %87.6 (97)

     در فرانکفورت، کلارا سزمان، دختر جوانی که روی صندلی چرخدار نشسته است، بی صبرانه منتظر همراه جدیدش است.

    • فصل ۱ قسمت ۱۵
     %90.4
     %90.4 (133)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۶
     %88.4
     %88.4 (117)

     هایدی باید دو بچه گربه را از خطر نجات دهد.

    • فصل ۱ قسمت ۱۷
     %91.6
     %91.6 (114)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۱۸
     %92.2
     %92.2 (256)

     معلم کلارا بعد از تعطیلات برمی گردد و او باید به هایدی هم آموزش دهد. اما او متوجه می شود که هایدی حتی خواندن و نوشتن را نمی داند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۹
     %92
     %92 (81)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۲۰
     %90.4
     %90.4 (132)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۲۱
     %91.8
     %91.8 (107)

     هایدی دختر کوچکی است که با پدربزرگش در کوههای آلپ در سوئیس زندگی می کند و مشکلات زیادی روبرو است. هایدی با اشتیاق، سخاوت و شور زندگی اش، زندگی مردم و حیوانات اطراف خود را روشن و آرام می کند. این دختر یتیم پرحب و جوش، ارزش دوستی و احترام متقابل را فرا خواهد گرفت.

    • فصل ۱ قسمت ۲۲
     %91
     %91 (367)

     خانم روتنمایر مجبور است شهر را ترک کند تا خواهر بیمار خود را ببیند و دته و سباستین مسئولیت آن را بر عهده دارند.

   سایر عوامل انیمیشن هایدی

   دیدگاه‌های انیمیشن هایدی

   • u
    ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی بود خیلی

   • u
    ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود

   • u
    ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی نبود

   • u
    ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عااااااااااااااالیییی بود

   • u
    ۲ بهمن ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود و

   • u
    ۱۱ آذر ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۳ مهر ۱۴۰۱
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی عالی بود مرسی

   • u
    ۹ تیر ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    من خیلی دوستش دارم

   • u
    ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود ببینیدش❤❤

   • ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب بود من دوست داشتم پیشنهاد می کنم ببینید.

   • u
    ۳ دی ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    جالب هست خوبه