بستن
تاریخچه جستجو

   سری انیمیشن زمین قبل از زمان

   زمین قبل از زمان 13 : گردن دراز و دوستان
   93%
   5.4/10

   2007 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 13 : گردن دراز و دوستان
   زمین قبل از زمان 7 : سنگ آتش فشان
   81%
   6.0/10

   2000 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 7 : سنگ آتش فشان
   زمین قبل از زمان ۲ : ماجراهای دره بزرگ
   88%
   6.0/10

   1994 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان ۲ : ماجراهای دره بزرگ
   زمین قبل از زمان ۳ : گردن دراز
   95%
   5.7/10

   1995 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان ۳ : گردن دراز
   زمین قبل از زمان 11 : سرزمین کوتوله ها
   87%
   5.7/10

   2005 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 11 : سرزمین کوتوله ها
   زمین قبل از زمان 9 : سفر به اقیانوس
   86%
   5.8/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 9 : سفر به اقیانوس
   زمین قبل از زمان 8 : عصر یخبندان
   88%
   5.9/10

   2001 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 8 : عصر یخبندان
   زمین قبل از زمان 12 : جشن پرواز
   86%
   6.0/10

   2006 - آمریکا - دوبله شده

   زمین قبل از زمان 12 : جشن پرواز